Rot

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

 Chinese Horoskoop
Rot. Illustrasie: Getty Images

Rotte is sjarmant, stylvol en vriendelik en kom meestal goed met ander oor die weg. Hulle kan geleenthede vinnig raaksien, beskik oor goeie vaardighede en toon goeie oordeel. Rotte geniet geselskap en heg veral waarde aan hul sosiale en gesinslewe.

’n Bedrywige en opbouende jaar lê voor, maar hulle moet daarteen waak om te veel hooi op hul vurk te laai. By die werk moet hulle hul vaardighede en idees goed inspan en proaktief wees. Volgehoue pogings sal vrugte afwerp.

Baie sal ’n geleentheid gebied word om te vorder; as hulle dus ’n betrekking in die oog het, kan verskillende vakatures ontstaan wat Rotte ’n kans gee om op nuwe maniere te ontwikkel.

Geldsake moet versigtig bestuur word, want hulle kry aanloklike geleenthede om te reis. Dit sal voordelig wees om aandag aan hul welstand te skenk.

Nuwe belangstellings kan opwindende moontlikhede inhou. Tuis kan gesamentlike planne en projekte flink vorder. Nuwe vriendskappe kan lewe in hul sosiale lewe blaas. In die geheel is dit ’n positiewe jaar met goeie geleenthede, maar Rotte moet hul tyd goed bestuur en nie hulself afskeep nie.

Wenk: Benut jou sterk punte en gryp geleenthede vir ontwikkeling aan. Geniet tye van samesyn en mik na ’n goeie balans in jou leefstyl.

Os

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

 Chinese Horoskoop
Os. Illustrasie: Getty Images

Vasberade, betroubare en hardwerkende Osse pak alles geesdriftig aan. Hulle is deeglik en goed georganiseerd en laat niks aan die toeval oor nie. Osse is lojaal aan hul geliefdes, en hul betroubare, onopgesmukte manier van doen dwing bewondering af.

Dit sal ’n lonende jaar met goeie geleenthede wees. Die Varkjaar hou ook ’n element van geluk in; as hulle tot aksie oorgaan, kan dit interessante ontwikkelings beteken. Osse moet meer op ander steun pleks van te onafhanklik wees.

Ambisieuse planne sal flink vorder. Nuwe vriende en kontakte kan bemoedigend wees. Dis ook ’n goeie jaar vir persoonlike ontwikkeling en belangstellings. Osse met ’n ongebalanseerde leefstyl sal daarby baat vind as hulle meer tyd vir hulself inruim en aan hulself aandag skenk.

By die werk kan hulle belangrike vordering maak, en baie sal die geleentheid hê om hul vaardighede beter te benut.

Die volharding van Osse wat na ’n sekere pos mik of ’n verandering wil maak, sal beloon word. Met ’n bedrywige huislike en sosiale lewe en ’n paar duur aankope is die noukeurige bestuur van hul geldsake broodnodig.

Wenk: Bou voort op jou vermoëns. Als wat jy vermag, kan jou huidige situasie verbeter en die weg vir toekomstige moontlikhede baan.

Tier

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

 Chinese Horoskoop
Tier. Illustrasie: Getty Images

Tiere is aktief en pak dinge met geesdrif aan. Hulle is vol idees, kreatief en vreeslik vindingryk. Hulle is bereid om kanse te waag om te kry wat hulle wil hê. Tiere het ’n wye belangstellingsveld en geniet die geselskap van ander.

Om die beste uit die jaar te haal, moet hulle gedissiplineerd en gefokus bly. As Tiere te veel te vinnig probeer doen, kan dit hul pogings ondermyn. Veral by die werk moet hulle op hul ervaring staatmaak en hul doelwitte in die oog hou.

Deur die loop van die jaar kan hul vooruitsigte aansienlik verbeter. Vir dié wat ’n pos in die oog het of ’n nuwe werk soek, kan belangrike deure oopgaan, maar hulle sal hard daarvoor moet werk.

Wat geldsake betref, moet Tiere hul besteding goed kontroleer. Op ’n persoonlike vlak kan Varkjare lewendig wees met geleenthede om sosiaal te verkeer en hul vriendekring uit te brei.

Hul huislike lewe sal ewe bedrywig wees, en veral hier is goeie kommunikasie en mededeelsaamheid belangrik. Varkjare is ’n goeie tyd vir eerlikheid en samewerking. Tiere kan vanjaar goed vorder, maar dit sal moeite en toewyding verg.

Wenk: Jy sal hard moet werk om sukses te behaal, maar jy sal vir jou moeite beloon word. Heg waarde aan verhoudings, deel met ander en bou steun op

Konyn

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

 Chinese Horoskoop
Konyn. Illustrasie: Getty Images

Konyne het ’n stil en gemoedelike geaardheid. Hulle geniet die geselskap van ander terdeë en waardeer veral die goeie dinge in die lewe. Konyne is baie oplettend en versigtig en kan situasies maklik lees en vinnig en akkuraat beoordeel.

Konyne kan na ’n goeie jaar uitsien. Wanneer geleenthede opduik en idees hulle te binne skiet, moet hulle daarvan werk maak. By die werk kan nuwe poste oopgaan. Al behels dit ’n steil leerkurwe, sal baie hulself op nuwe maniere kan bewys en flink vorder.

Varkjare is goeie jare vir kreatiwiteit. Konyne moet hul talente inspan – of dit nou in hul persoonlike of beroepslewe is.

Dis ’n jaar vir waagmoedig wees, want geluk is aan die kant van dié wat fluks en vindingryk is. Met ’n dikwels bedrywige leefstyl en moontlikhede om te reis, kan dit ’n duur jaar wees.

’n Goeie begroting sal nuttig wees. Die Varkjaar kan baie sosiale geleenthede oplewer, en alleenlopers se romantiese vooruitsigte is uitstekend. Hul huislike lewe is bedrywig, veral met opknappings tuis. In die geheel wag ’n jaar van geleenthede en moontlikhede met baie om te doen en geniet.

Wenk: Volg idees op, gryp geleenthede aan en benut jou skeppende talente. Wanneer jy aktief en betrokke is, kan jy baie bereik.

Draak

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

 Chinese Horoskoop
Draak. Illustrasie: Getty Images

Drake is onder die teken van goeie geluk gebore. Hulle is vasberade, vindingryk en aktief en benut hul persoonlikheid en sterk punte ten volle. Drake het ’n groot belangstellingsveld. Hulle is ook stylvol en gesellig en weet wat hulle wil hê.

Drake is van nature ondernemend, en danksy hul talente en dryfkrag wag ’n vol en lonende jaar op hulle. As hulle op ander steun en raad vra, kan hulle meer bereik. By die werk kan hulle goed vorder en hul huidige posisie versterk of nuwe uitdagings aanvaar. Varkjare bied goeie vooruitsigte en moedig baie aan om hul vaardighede en situasie te verbeter.

Finansieel kan baie Drake ’n opswaai geniet. Werk, stokperdjies en gemeenskaplike kennisse kan Drake help om hul sosiale kring uit te brei.

Hulle moet nuwe romanses geleidelik laat ontwikkel pleks van oorhaastig wees.

In hul bedrywige huislike lewe sal gedeelde aktiwiteite genotvol wees, maar praktiese projekte kan tydrowend wees. Dit sal vir almal voordelig wees om saam te span. In die geheel is dit ’n bemoedigende jaar waarin deursettingsvermoë lonend kan wees en gulde geleenthede kan laat opduik.

Wenk: Gryp geleenthede aan om kontakte op te bou. Dan sal jy meer kan vermag. Brei ook jou vaardighede uit om jou vooruitsigte te help verbeter.

Slang

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

 Chinese Horoskoop
Slang. Illustrasie: Getty Images

Slange is stilweg ambisieus. Hulle weet wat hulle wil hê en is bereid om hard daarvoor te werk en geduldig te wag. Slange kan stil en terughoudend wees, maar het ’n groot verskeidenheid belangstellings en is lojaal aan dié na aan hulle.

’n Bedrywige jaar lê voor; Slange sal moet kophou en risiko’s vermy. By die werk kan bykomende take en druk frustrasie meebring, maar vir baie kan dit die geleentheid bied om hulself op nuwe maniere te bewys en waardevolle ervaring op te doen. Uitdagings kan goeie leergeleenthede wees.

Dié wat verandering of ’n nuwe pos begeer, sal daarvoor moet werk. Geduld, volharding en selfvertroue sal die deurslag daarmee gee. Slange moet hul geldsake versigtig bestuur.

Hulle moet tyd vir veral kreatiewe belangstellings inruim. Party belangstellings kan hulle ’n geleentheid bied om eendersdenkende mense te ontmoet en nuwe vriende te maak.

Tuis sal hulle dikwels hul hande vol hê. Met vroegtydige beplanning en goeie kommunikasie kan hulle flink vorder. Varkjare kan veeleisend vir Slange wees, maar alles wat hulle bereik, kan as ’n waardevolle basis dien om op voort te bou.

Wenk: Benut jou steun vir volgehoue vordering. Handhaaf balans in jou leefstyl deur tyd vir geliefdes opsy te sit en persoonlike belangstellings te ontwikkel. 

Perd

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

 Chinese Horoskoop
Perd. Illustrasie: Getty Images

Perde is hardwerkend, avontuurlustig en spontaan en het ’n sterk wilskrag. Hulle geniet dit om besig te bly. Perde hou van die geselskap van ander, maar is ook onafhanklik en hou daarvan om dinge op hul eie manier te doen.

’n Belangrike jaar lê voor. Hul optrede en planne wat uitgevoer word, kan baie beteken, veral as hulle hul leefstyl in oënskou neem en dit verbeter. Aandag aan hulself en ’n gebalanseerde leefstyl kan ’n merkbare verskil maak.

Pleks van hulself voortdryf, moet hulle tyd inruim vir belangstellings, reis en gedeelde ervarings, want dit kan spesiale oomblikke oplewer. Die Varkjaar bied ook goeie sosiale geleenthede, maar ’n nuwe romantiese verhouding moet stadig ontwikkel.

Aan die tuisfront sal Perde geliefdes moet bystaan en aan heelwat dinge aandag skenk. By die werk sal Perde die geleentheid kry om te wys wat hul sterk punte is. Geldsake kan verbeter en hulle kan dit dalk gelukkig tref.

Al kan Varkjare veeleisend wees, kan Perde hul vermoëns verbeter en by positiewe optrede baat vind mits hulle uitdagings die hoof bied en oor hul leefstyl nadink.

Wenk: Wees bewus en pas aan waar nodig. Ruim ook tyd vir jouself en ontspanning in. Vanjaar moet daar ’n verstandige balans tussen werk en plesier wees.

Bok

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

 Chinese Horoskoop
Bok. Illustrasie: Getty Images

Bokke is oplettend, sorgsaam en sosiaal. Hulle verstaan die menslike aard goed en heg groot waarde aan hul huislike lewe. Met dié dat Bokke onder die teken van die kunste gebore is, is hulle kreatief en geniet hulle die goeie dinge in die lewe.

’n Uitstekende jaar wag. Wanneer Bokke hul planne begin uitvoer, sal die omstandighede in hul guns tel. Enigeen vir wie die vordering tot dusver teleurstellend was of wat op iets spesifieks hoop, moet nou twee keer so hard probeer. By die werk sal baie die geleentheid kry om hul posisie te versterk en groter verantwoordelikhede te aanvaar.

Goeie geleenthede kan hulle voordoen vir Bokke wat na ’n pos mik of van werk wil verander mits hulle hul oë oophou en navraag doen. Vordering kan hulle op finansiële gebied help, maar Bokke moet hul besteding dophou. Hulle sal sosiale geleenthede geniet; vir enkellopendes wink uitstekende romantiese vooruitsigte.

Tuis sal daar trotse oomblikke wees danksy sukses in hul persoonlike lewe.

Dis oor die algemeen ’n bemoedigende jaar waarin Bokke goed vaar en die geleenthede geniet wat opduik.

Wenk: Neem inisiatief en maak werk van jou planne en drome. Geniet ook verhoudings met ander, want dit kan die Varkjaar ’n besonderse jaar help maak.

Aap

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

 Chinese Horoskoop
Aap. Illustrasie: Getty Images

Ape is vindingryk en sien geleenthede gou raak. Hulle bly graag besig en het baie belangstellings. Hulle het ’n goeie geheue, is lief vir pret en geniet geselskap en idees uitruil. Hulle het dikwels ’n bedrywige huislike en sosiale lewe.

’n Taamlik goeie jaar lê voor, maar Ape moet waaksaam en versigtig bly. Werkdruk kan toeneem en ál meer kan van hulle verwag word.

Al kan dit ’n veeleisende tyd wees, kan hulle baie ervaring opdoen en hul reputasie ’n hupstoot gee deur uitdagings die hoof te bied en op hul take te fokus. Vir dié op soek na verandering of ’n nuwe poskan nuwe rolle ’n skerp leerkurwe meebring, maar ook ’n geleentheid vir verdere ontwikkeling bied.

Ape moet gedissiplineerd wees wat geldsake betref en lugtig vir risiko’s.

Hul sosiale lewe kan bedrywiger word. Loslopers se romantiese vooruitsigte lyk goed.

Hul huislike lewe is bedrywig, en Ape sal geliefdes met raad en daad bystaan. Oor die algemeen is dit ’n bedrywige jaar, en al kan situasies hulle tot die uiterste beproef, kan Ape heelwat vermag en die weg vir suksesse in die toekoms baan.

Wenk: As jy fokus en toegewyd is, kan jy nuttige vaardighede aanleer en baie bereik. Geniet ook sosiale geleenthede en geleenthede om kontakte op te bou.

Hond

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

 Chinese Horoskoop
Hond. Illustrasie: Getty Images

Honde is lojaal en sorgsaam en baie beskermend teenoor hul geliefdes. Hulle is ook reguit en bereid om standpunt in te neem. Honde is geneig om hulle oor nietighede te be- kommer, maar is betroubaar en word deur ander gerespekteer.

’n Suksesvolle jaar lê voor, maar om die meeste daaruit te put, moet Honde met ander saamspan pleks van te veel op eie houtjie aanpak. Hulle kan meer vermag deur op ander te steun en hul idees en hulpbronne saam te voeg.

Persoonlike verhoudings is voorspoedig, hul huislike lewe is bedrywig, en daar is gunstige reismoontlikhede. Hul sosiale lewe kan ’n hupstoot kry.

As hulle uitnodigings opvolg en aan aktiwiteite deelneem wat hulle aanstaan, kan hulle genotvolle tye beleef en nuwe kontakte opbou. Wat romanse betref, kan dit ’n betekenisvolle jaar wees.

By die werk sal hulle ’n geleentheid kry om hul vaardighede beter te benut en vordering te maak. Honde wat op die uitkyk is na nuwe geleenthede, sal dit gelukkig tref.

As hulle geleenthede aangryp en hul idees en vaardighede benut, kan hulle flink vorder. Dis ’n gelukkige en gunstige jaar.

Wenk: Neem doelgerigte aksie. Dis ’n jaar van uitstekende moontlikhede; jou harde werk en vaardighede sal ryklik beloon word.

Vark

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

 Chinese Horoskoop
Vark. Illustrasie: Getty Images

Varke is ekstroverte, goedhartig en vertrou maklik. Hul huislike en sosiale lewe is vir hulle belangrik. Varke is ingestel op plesier en geniet die goeie dinge in die lewe. Varke is hardwerkend en benut hul vaardighede en geleenthede.

’n Besonderse en opwindende jaar wag. Varke weet alte goed vanjaar is hul jaar, en talle sal oorgehaal voel om hul bes te doen en hul situasie te benut. Hul pogings sal eindelik vrugte afwerp.

Pleks van hul aandag te veel verdeel, moet Varke op hul huidige doelwitte fokus.

By die werk is baie in ’n uitstekende posisie om bevorder te word of ’n rol te kry met meer verantwoordelikhede en beter vooruitsigte.

Varkjare kan nuwe lewe in hul loopbaan blaas mits hulle geleenthede vinnig aangryp. Hul persoonlike lewe kan bedrywig wees, en hulle sal besonderse tye saam met geliefdes deurbring; dit sluit vierings in. Varke sal ook vanjaar baie meer sosiale geleenthede verwelkom. Enkellopendes se romantiese vooruitsigte is uitstekend en betekenisvol. 

Wenk: Maak planne en voer dit uit. Geniet ook verhoudings met ander en besonderse tye saam; put die meeste daaruit. 

Haan

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

 Chinese Horoskoop
Haan. Illustrasie: Getty Images

Hane is stylvol en waardig. Hulle geniet die geselskap van ander en die uitruil van idees. Hane stel in baie dinge belang en is goed daaroor ingelig. Hulle geniet dit om goed georganiseer te wees en vooruit te dink en te beplan.

Dis ’n aktiewe jaar waarin die geluk aan hul kant is. As hulle inisiatief neem en hul planne deurvoer, kan hulle flink vorder en geleenthede benut wat opduik. By die werk kan hulle ’n geleentheid kry om hul posisie te verbeter.

Hane moet hul vaardighede probeer ontwikkel, of dit in hul beroeps- of persoonlike lewe is. Vordering kan hul geldsake ’n hupstoot gee, maar Hane moet steeds vir groot uitgawes beplan en begroot. Hul sosiale lewe kan bedrywiger word.

Hane sal in aanvraag wees en hul sosiale kring kan uitbrei. Varkjare kan lewendig wees met goeie romantiese vooruitsigte. By die huis kan daar vierings en positiewe veranderinge wees as projekte en verbeterings deurgevoer word. ’n Positiewe, doelgerigte benadering maak baie dinge moontlik.

Hane kan vanjaar heelwat uitrig en na welverdiende belonings uitsien.

Wenk: Handhaaf ’n gebalanseerde leefstyl en ruim tyd vir jouself in. Wees ook buigsaam wanneer nuwe geleent­hede hulle voordoen.