Wat ’n goeie idee om ’n bondige geskiedenis van apartheid saam te stel! En dit so ’n aantreklike, geïllustreerde boek te maak wat mense kan aanmoedig om hulle maar ’n bietjie op dié terrein te waag.

Dit moes heelwat moed van die joernalis Michael Morris geverg het om dié netelige taak aan te pak, want die blote sê van die woord kan ’n mens ’n klomp probleme op die hals haal.

Nietemin skroom hy nie om die gebeure op te som en die belangrike vrae rondom apartheid te behandel nie. Dit word besadig en binne ’n deeglike konteks gedoen en die boek is vol aanhalings oor belangrike rolspelers.

So sou die Britse premier Harold Macmillan op sy staatsbesoek aan Suid-Afrika in 1960 van Verwoerd gesê het: “I had the unusual experience of soon noticing that nothing one could say, could have the smallest effect upon this determined man.”

Die boek het ’n nuttige tydlyn (1948-’94 ), indeks en bruikbare bi-bliografie; dus ’n goeie plek om te begin delf of te hersien en te bedink wat jy reeds weet.

Volg Huisgenoot op Twitter.