.

Die verteller, die produk van geskeide middelklas-ouers, word in die meeste verhale as gay voorgestel. Ons ontmoet haar in die eerste verhaal by haar pa se 70ste verjaardagviering waar die Dopper-familie, wat bekend is vir hul sjerrie-asems, byeenkom.

Dié hardgebakte, amusante skets maak dit gou duidelik die verteller is polities, seksueel en persoonlik ’n verraaier in die midde van hierdie familie wie se predikervoorsaat na Suid-Afrika gekom het om die “sing van Psalms af te dwing”.

In die ander verhale word onder meer vertel van ’n ma wat ontrou is, ’n vermoedelike miskraam en ’n pa se hunkering na ’n seun, ’n vriendin se selfmoord, twee gay vroue se besoek aan Marokko en ’n vroue-spa. Interessante perspektiewe kom te voorskyn in verwikkelde situasies wat uitstekend waargeneem is. Die moeilike verhouding tussen dogter en ma, die verlies van die geliefde seksistiese pa, die sentraliteit van seksuele uitdrukking en die liggaam, gender en geweld kom herhaaldelik ter sprake. Dis ’n treffende debuut.

- Ronel Scheffer