Wil ons regtig oor ’n grumoord van ’n halfeeu gelede lees, sal baie mense seker wonder. Maar adv. Chris Marnewick se

boek oor Clarence van Buuren wat in 1957 ná Joy Aken se skokkende dood en groteske seksuele verminking gehang is, voer ’n mens gou mee op ’n fassinerende soeke na die waarheid.

“Clarrie” het enduit volgehou hy is onskuldig, en destyds is berig hy is met ’n geheim galg toe . . .

Die bekroonde skrywer van Shepherds & Butchers skryf hier met die analitiese saaklikheid van ’n deurwinterde regsgeleerde. Hy betrek die leser met boeiende feite wat deur omvattende speurwerk ingewin is. Hy het onder meer die Van Buuren-saakrekord en die Aken-polisiedossier, wat al vernietig moes gewees het, met groot moeite opgespoor en ontleed.

Marnewick se eerste Afrikaanse boek is nie fiksie nie, maar hy het hom sekere vryhede veroorloof en byvoorbeeld plek-plek gesprekke tussen sleutelfigure herskep.

Die menslike faktor word ook bekyk, soos die destydse mediasirkus, die “siener” wat kwansuis Joy se lyk opgespoor het en die skares by die hof. Dié was meestal opgedolliede vroue, van wie sommiges met ’n veldstoeltjie opgedaag het om die Van Buuren-drama gade te slaan.

Die skrywer maak ’n ou raaisel prikkelend vir hedendaagse lesers. Hoewel dit ’n feitelike relaas dié is, lees dit dikwels soos ’n spanningsriller.

Deur alle gegewens saam te trek help Marnewick ons moontlike antwoorde op talle vrae kry. Soos: Wie was die man agter die donkerbril werklik? Was hy inderdaad een van die monsters onder ons?

Volg Huisgenoot op Twitter.