“Elkeen van ons kinders se natuurlike swakhede verklik die waarskynlikste afdraaipaadjie waarlangs hulle die pad kan bys­ter raak. As ons met hierdie perspektief in ons agterkop ons kinders doelgerig dissiplineer, is hulle standvastiger en weerbaarder as die kinders wat volgens ’n standaard ‘oefenprogrammetjie’ grootgemaak is.”

Só skryf Hettie Brittz.

En as jy al ooit gewens het ’n baba word met ’n handleiding gebore, hier is dit! Hettie is ’n ma van drie en wy haar lewe aan kinderopvoeding.

Sy bied ouerskap­kur­susse aan en is redakteur van Ouer­fokus, ’n ouer­skaptydskrif vir gemeentes.

Sy waarsku dat alle kinders nie op dieselfde manier gedissiplineer kan word nie en dat ’n mens ’n jong boompie kan knak.

Sy behandel dus persoonlikheidstipes, verduidelik maniere van straf, hoe om jou kind se taal te praat en hoe om sy of haar emosies reg te verstaan en te hanteer. ’n Kosbare rigtingwyser.

Kweek Kinders mer Karakter deur Hettie Brittz

Carpe Diem, R179,95

Ons dink: 4/5

Volg Huisgenoot op Twitter.