Die boek is in omstredenheid ontvang en gebore toe adj.min. Pieter Mulder dit in die parlement rondgeswaai het tydens sy sogenaamde Bantoe-toespraak.

Wêreldwyd handel mense se onredelikste uitlatings en gedrag oor dit waarvan hulle die minste feitekennis het. So is dit ook met die grondkwessie in Suid-Afrika.

Omstrede Land wil dié emosionele onkunde omsit in feitelike, histories verantwoorde rasionaliteit.

Die boek se sterkste punt is die magdom primêre feite, wat die skrywers se verstommende kennis beskibaar stel vir ingeligte debat. Verhelderende kaartgebruik en bepalende dokumente as bylae maak eie interpretasie moontlik.

Die boek se swakste punt is juis die skrywers se interpretasie van daardie inligting.

Diskriminerende maatreëls uit die verlede word net te gereeld as algemeen in die konteks van die tyd versag. Die politiek, veral die huidige magspolitiek, word oorvereenvoudig deur dit te ongenuanseerd rasgebaseer te interpreteer.

Dis byvoorbeeld onhoudbaar om in jou bestekopname die vrugbaarheid van tuislande op grond van reënval te beklemtoon sonder om na oorbevolking en oorbeweiding weens gedwonge tuislandbewoning te verwys.

Koop die boek. Leer ken die feite, maar maak eerder jou eie afleidings as om die skrywers s’n klakkeloos na te praat.

Volg Huisgenoot op Twitter.

Soek jy ‘n winskopie? Kry hierdie produk teen die beste prys. KLIK HIER