Toe die eerste konsentrasiekampe inSuid-Afrika gebou is, het die jong Churchill gesê: “Hulle bring die minste moontlike lyding mee.”

In die nuwe Churchill’s Empire: The World That Made Himand theWorld He Made beskryf RichardToye die twee Churchills – een ’n sterk staatsman, die ander ’n man wat onder meer baklei het vir wit oorheersing.