Wie het gesê:

En: “Berou is ’n ewigdurende rente op ’n skuld waarvan die kapitaal nooit vereffen kan word nie.” Hy was op sy dag die bekendste inwoner van Oudtshoorn, ’n koerantredakteur, lid van die provinsiale raad, Volksraad en Senaat, maar vandag word hy veral onthou as Sagmoedige Neelsie, een van die mees geliefde Afrikaanse skrywers en seker ook een van die mees spitsvondige. CJ Langenhoven is op 13 Augustus 1873 op Hoeko naby Ladismith gebore en vandag presies 84 jaar gelede oorlede. Hy wou oorspronklik teologie studeer, maar het later besluit op die regte. In 1893 verhuis hy na Stellenbosch waar hy aan die Victoria-kollege studeer en hom as advokaat bekwaam. Die volgende jaar raak hy verloof aan Helena de Vries, maar haar vader beëindig die verlowing in 1896 omdat Langenhoven te onseker was oor sy lewe en loopbaan.

In 1897 trou hy met weduwee Lenie van Velden, 10 jaar ouer as hy. Hy verwys in sy geskrifte altyd na haar as “Vroutjie”. Hulle het een kind gehad, ’n dogter genaamd Engela, wat in 1901 gebore is. [caption id="attachment_131693" align="aligncenter" width="600"]CJ Langenhoven en “Vroutjie” op hul dogter, Engela, se troue in 1926 op Oudtshoorn. CJ Langenhoven en “Vroutjie” op hul dogter, Engela, se troue in 1926 op Oudtshoorn.[/caption] Hy praktiseer as prokureur, maar wend hom later tot die joernalistiek. In 1912 word hy redakteur van die Oudtshoornse koerant Het Zuid-Westen, waar hy sy lewensrigting vind.
Hy wy hom daaraan toe om die nuwe taal, Afrikaans, te bevorder. Hy was ook ’n stigterslid van die nuwe Afrikaanse koerant De Burger en lewer gereeld bydraes onder die skuilnaam Sagmoedige Neelsie.
In 1914 word hy lid van die parlement waar hy hom verder daaraan toewy om Afrikaans as amptelike taal erken te kry.

A photo posted by @marique_s on

Later was hy ook senator. Van al sy skryfwerk is die woorde van die Die Stem, wat hy in 1918 geskryf het, die bekendste.

Nog van Langenhoven se vlymskerp spreuke:

  1. "Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie."
  2. "Om af te breek is geen kuns nie. 'n Klein babatjie kan 'n blommetjie verniel wat dit 'n God gekos het om te maak."
  3. "Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel!"
  4. "Hoe weelderiger woord hoe skraler gedagte."
  5. "Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou."

Bronne: af.wikipedia.org, andiquote.co.za