100 matriekvrae: Afrikaans Huistaal

akkreditasie
0:00
play article
Intekenare kan na hierdie artikel luister
Die video's bied ekstra hulp met Afrikaans Huistaal.
Die video's bied ekstra hulp met Afrikaans Huistaal.
Hier is ekstra hulp met Afrikaans Huistaal. Klik op die opskrifte om die video's te kyk.

Afrikaans Huistaal: Stapelvrae

In hierdie video word die beantwoording van stapelvrae behandel. 

Afrikaans Huistaal: Visuele geletterdheid

Visuele geletterdheid word in hierdie video bespreek. 

Afrikaans Huistaal: Opsommings

Hierdie video behandel die regte manier om opsommings te maak. 

Afrikaans Huistaal: Poëtiese begrippe

In hierdie video word poëtiese begrippe soos stylfigure, beeldspraak en halfrym verduidelik. 

Afrikaans Huistaal: Skeibare werkwoorde

In hierdie video word skeibare werkwoorde, ook bekend as deeltjiewerkwoorde, bespreek. 

Afrikaans Huistaal: Deelwoorde

Deelwoorde word in hierdie video behandel.

Afrikaans Huistaal: Bysinne

In dié video word bysinne, sinsnedes en bepalings bespreek. 

Afrikaans Huistaal: Oksimoron vs. paradoks

Die verskil tussen ’n oksimoron en paradoks word in dié video verduidelik. 

Afrikaans Huistaal: Sinswyses

Vrae oor sinswyses duik gereeld op. As jy weet waarna om op te let, kan dit maklike punte wees om in die eksamen te kry. Die video bied hulp. 

Afrikaans Huistaal: Die ongesiene gedig

Die video kan jou help om vrae oor ’n ongesiene gedig te beantwoord. 

Bepalings en voorwaardes

Die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud op Huisgenoot.com gee aan geregistreerde of betalende intekenare van Netwerk24 toegang tot ’n verskeidenheid Afrikaanse video’s wat as bykomende hulp met matriekskoolwerk en voorbereiding vir die matriekeksamen aangewend kan word. Hoewel ons redelike stappe geneem het om die korrektheid, nut en relevansie van die inhoud en inligting in die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s na te gaan, gee Huisgenoot geen waarborge daaromtrent nie. Jy gebruik die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s (en die inhoud en inligting wat die video’s bevat) op jou eie risiko en jy aanvaar volle verantwoordelikheid en risiko vir enige verlies, skade, onkoste, leed en dies meer wat uit sodanige gebruik kan voortspruit of daarmee verband kan hou. Huisgenoot en Media24 is nie aanspreeklik vir enige verwante verlies, skade, onkoste, leed en dies meer nie. Kliek hier vir die volledige bepalings en voorwaardes (Gebruiksbepalings).

Deur toegang te versoek of te verkry tot die Huisgenoot 100 matriekvrae-video's en inhoud, of enige van die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud te besoek, besigtig of gebruik (i) bevestig jy dat jy bewus is van en vertroud is met die Gebruiksbepalings, daartoe toestem en daaraan gebonde is, en (ii) vrywaar jy Huisgenoot en Media24 – en hou jy Huisgenoot en Media24 skadeloos – ten opsigte van enige en alle verlies, skade, onkoste, leed en dies meer wat op enige manier voortspruit uit of verband hou met die kyk of gebruik van die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud of enige onbeskikbaarheid daarvan om enige rede.

Jongste uitgawe

1 Desember 2022

Jongste uitgawe
Klik hier om te gaan na jóú biblioteek met jou tydskrifte en -koerante.
Begin lees