100 matriekvrae: Engels Eerste Addisionele Taal

akkreditasie
0:00
play article
Intekenare kan na hierdie artikel luister
Hierdie video's bied ekstra hulp met Engels Eerste Addisionele Taal.
Hierdie video's bied ekstra hulp met Engels Eerste Addisionele Taal.
Hierdie video’s behandel onder meer 'passive voice', 'past tense' en 'reported speech'. Klik op die opskrifte om die video's te kyk.

Engels Eerste Addisionele Taal: Passive voice

In hierdie video word die passive voice behandel. 

Engels Eerste Addisionele Taal: Past tense

Die video behandel past tense aan die hand van die werkwoorde lie en lay

Engels Eerste Addisionele Taal: Essays

In die video word die vaardigheid om verskillende soorte essays te skryf, bespreek. 

Engels Eerste Addisionele Taal: Irony

In die video word die herkenning en toepassing van irony behandel. 

Engels Eerste Addisionele Taal: Apostrophe

Die gebruik van die apostrophe word in die video bespreek. 

Engels Eerste Addisionele Taal: Concord

Concord of die subject-verb-agreement word in dié video verduidelik. 

Engels Eerste Addisionele Taal: Reported speech

In die video word reported speech, ook bekend as indirect speech, behandel.

Engels Eerste Addisionele Taal: Formal letter

Hierdie video kan jou help om ’n “letter to the press” reg aan te pak.

Engels Eerste Addisionele Taal: Editing

Hierdie video verduidelik hoe jy te werk gaan om foute in ’n teks raak te sien. 

Bepalings en voorwaardes

Die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud op Huisgenoot.com gee aan geregistreerde of betalende intekenare van Netwerk24 toegang tot ’n verskeidenheid Afrikaanse video’s wat as bykomende hulp met matriekskoolwerk en voorbereiding vir die matriekeksamen aangewend kan word. Hoewel ons redelike stappe geneem het om die korrektheid, nut en relevansie van die inhoud en inligting in die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s na te gaan, gee Huisgenoot geen waarborge daaromtrent nie. Jy gebruik die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s (en die inhoud en inligting wat die video’s bevat) op jou eie risiko en jy aanvaar volle verantwoordelikheid en risiko vir enige verlies, skade, onkoste, leed en dies meer wat uit sodanige gebruik kan voortspruit of daarmee verband kan hou. Huisgenoot en Media24 is nie aanspreeklik vir enige verwante verlies, skade, onkoste, leed en dies meer nie. Kliek hier vir die volledige bepalings en voorwaardes (Gebruiksbepalings).

Deur toegang te versoek of te verkry tot die Huisgenoot 100 matriekvrae-video's en inhoud, of enige van die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud te besoek, besigtig of gebruik (i) bevestig jy dat jy bewus is van en vertroud is met die Gebruiksbepalings, daartoe toestem en daaraan gebonde is, en (ii) vrywaar jy Huisgenoot en Media24 – en hou jy Huisgenoot en Media24 skadeloos – ten opsigte van enige en alle verlies, skade, onkoste, leed en dies meer wat op enige manier voortspruit uit of verband hou met die kyk of gebruik van die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud of enige onbeskikbaarheid daarvan om enige rede.

Jongste uitgawe

1 Desember 2022

Jongste uitgawe
Klik hier om te gaan na jóú biblioteek met jou tydskrifte en -koerante.
Begin lees