Hier is my se storie....

Die volge nde is feite en nie duim suig nie. As jy die nuuste (April) veeplaas lees dan is die nuwe raad van SAFA daar. Die vraag is nou hoekom is net die groot voerkrale deel van die raad? Hulle het 63 lede maar slegs die groot 8 is op die raad, praat jy met mense wat self aan die verenig ing behoort is hierdie mense 'n baie sterk koopgreop nie net van speenklawers nie maar alle ander landbou kommoditeite praat maar met die v erskaffers van vee medisyne ens.

Daar is massewe vertikale integrasie in die veebedryf.. elkeen van die groottes het 'n abbattoir dus is die 8 groottes ook deel van die RMAA Red Meat abattoir association en die Voorsitter van die RMAA is ook die MD van Sparta, verder het elkeen ook 'n vleisverwerkings aanleg en verkaf snitte aan ketting winkels.. ook het elke voerkraal sy eie slghuis of kettings in Gauteng en sommige in die kaap. Heelwat van die voerkrale is ook in die velle mark in PE..

So aanvaar dit nou maar die dinge word deur 8 nie openbare mpy beheer. Alle mense wat speenkalwers wil koop ek praat van die ander 63 bel die groottes se aankopers om te hoor wat hulle betaal... daar het ons 'n prys.. nie altyd vraag en aanbod nie.

Hierdie tendens wat ons nou sien is 'n presiese herhaling van wat in 2002 en 2007 gebeur het. Beide daai jare was effense droogte en het die vleisprys geklim dat die sop spat saam met die mielies en in Januarie middel Feb toe styg die mieliepryse steeds en die speenkalfprys val soos 'n klip...Dak onthou ons net so bietjie sleg. Die gevolg van hierdie stygings... speenkalfprys ens is dat baie boere toe tree en begin voer.... HOE DINK JY SKUD DAAI GROOT MANNE JOU UIT DIE BEDRYF UIT? Hulle laat val die pryse....

Feite is ons word gemanupileer deur 8 mpy's en my vraag is wanneer gaan ons 35000 produsente van rooivleis leer om saam te staan en ons nie te laat rond neuk deur 8 mense (mpy's) nie. Moet egter by se .. as jy nie kos het nie (weiding), of jy moet die bankbestuurder gelukkig hou dan verkoop jy maar daai klawers...

(Die blog is aan die begin van April op landbou.com gepubliseer, maar is per abuis op 24 April deur die blogger met 'n ander skrywe vervang. Landbou.com het die oorspronklike teks weer op 25 April teruggeplaas. - Jan Bez, Landbou.com)