Die groenrevolusie-alliansie vir Afrika (Agra) beraam dat herfskommandowurms in slegs 12 lande in Sentraal-Afrika jaarliks tot 20 miljoen ton mielies, sorghum, koring en ander grane vernietig. Dit is genoeg om tot 100 miljoen mense ’n jaar lank te voed.

Me. Angie Konde, vise-president van programinnovering en oordrag by Agra, glo die oplossings om hierdie skade teë te werk bestaan reeds, maar dat dit tot nou nie kleinboere in die gepaste formaat op die regte tyd bereik het nie. Om hierdie probleem aan te pak het Agra met die Amerikaanse insetverskaffer Land O’Lakes bande gesmee.

Land O’Lakes, wat ’n meerderheidsaandeel in Villa Crop Science besit, het deur middel van Villa kundiges in Suid-Afrika genader om ’n gepaste kursus en metode van kommunikasie saam te stel wat die nodige opleiding aan kleinboere kan verskaf. Die kursus en die platform waarop dit aangebied word, is in Suid-Afrika ontwikkel en op 11 Maart tydens ’n wêreldwye webinaar bekend gestel.

Die kursus is onder die leiding van prof. Johnnie van den Berg van die Noordwes-Universiteit ontwikkel. Dit bestaan uit sewe modules waarvan die doel is om die kapasiteit van kleinboere te vergroot sodat hulle herfskommandowurms doeltreffend kan bekamp met goeie landboupraktyke en geïntegreerde plaagbestryding. Die klem is onder meer op die veilige en doeltreffende gebruik van landbou-chemiese produkte, die vroeë identifikasie van die herfskommandowurm, nie-chemiese bekamping van die wurms en die ekonomiese gevolge van die plaag.

Leerstoel-webblad pas soos ’n handskoen

Die kursus is gemik op kleinboere in Afrika, maar veral op voorligtingsbeamptes. Die regte platform is gesoek om te verseker die beamptes en boere het toegang tot die kursusmateriaal. Net minder as ’n jaar gelede het Villa onder die leiding van mnr. Marius Boshoff, bemarkingshoof van die maatskappy, ’n vennootskap met die Universiteit Stellenbosch se departement landboukunde aangegaan en die Villa Academy herdoop tot die leerstoel vir gewasgesondheid. Hierdie leerstoel se webblad, www.agritraining.co.za, word nou aangewend om die kursusmateriaal te versprei.

Konde is baie ingenome hiermee, aangesien daar talle geakrediteerde kursusse op die platform aangebied word. Daarbenewens is dit ook ’n bron van verdere opleiding vir die boere wat aan die Agra-kursus op hierdie platform blootgestel word.

Van der Berg het die waarborg gegee dat die inligting deurentyd bygewerk sal word om dit relevant te hou.

Agra is ’n nie-regeringsorganisasie wat deur onder meer USAID en die Bill en Melinda Gates-stigting gefinansier word. Dit is in 2006 deur landboukundiges en belanghebbendes van reg oor die vasteland in die lewe geroep met die doel om Afrika-kleinboere te help transformeer vanuit die stryd om te oorleef tot waar hulle florerende landboubesighede bestuur.