Belanghebbendes het tot 28 Februarie geleentheid om daarop kommentaar te lewer.

Die aanvanklik heffingstydperk kom op 30 September vanjaar tot ’n einde. Volgens mnr. Gert Heyns, uitvoerende hoof van Sacta, is R51,5 miljoen as tegnologieheffing die afgelope seisoen tot in November 2019 op koring, gars en hawer ingevorder. Hiervan is R10 miljoen vir transformasie aangewend en die res is volgens markaandeel aan saadmaatskappye betaal om hulle te vergoed vir nuwe tegnologie wat hulle na Suid-Afrika bring.

Hy het daarop gewys dat sedert koring- en garsboere drie jaar gelede en hawerboere ’n jaar gelede die tegnologieheffing begin betaal het, 19 nuwe koringkultivars, 4 nuwe garskultivars en 3 hawerkultivars in Suid-Afrika bekend gestel is.

Volgens die nuwe aansoek word gevra vir ’n heffing van R30/ton vir die eerste twee bemarkingsjare (1 Oktober 2020 tot 30 September 2022) en vir R32/ton vir die bemarkingsjaar wat daarop volg (1 Oktober 2022 tot 30 September 2023). Dit geld al drie gewasse.

Die NLBR sê hoewel Sacta nog besig is om sy sakeplan en begroting vir die nuwe voorgestelde heffing in te dien, is die verwagte heffinginkomste vir die drie jare van R50 miljoen tot R65 miljoen per jaar as gewerk word op ’n verwagte invorderingskoers van 92%.

Belanghebbendes in die wintergraanbedryf wat kommentaar wil lewer of beswaar wil maak, moet dit skriftelik voor of op 28 Februarie by die NLBR doen. Stuur ’n faks na 012 341 1911 of stuur ’n e-pos na lizettem@namc.co.za. Ná die sperdatum sal ’n aanbeveling aan die minister gestuur word.