Terselfdertyd is die produksieskatting vir sonneblom met 5,5% verlaag, dié vir sojabone, sorghum en droëbone onveranderd gelaat en vir grondbone is dit 1,7% hoër.

Die verwagte kommersiële mielie-oes is met 0,32% of 52 000 ton opwaarts aangepas. Die skatting van die oppervlakte staan nou op 2,755 miljoen ha en die gemiddelde opbrengs op 5,89 t/ha.

Die skatting vir witmielies is 8,937 miljoen ton teen ’n opbrengs van 5,28 t/ha, terwyl die skatting vir geelmielies 7,296 miljoen ton teen ’n opbrengs van 6,86 t/ha is. In die nie-kommersiële sektor word die mielie-oes op 587 000 ton geraam, wat 8% meer is as verlede jaar. Sowat 45% hiervan word in die Oos-Kaap verbou en 28% in KwaZulu-Natal.

Die grootste skattingverandering is by sonneblom wat met 39 000 ton afwaarts aangepas is tot 677 240 ton teen ’n verwagte opbrengs van 1,42 t/ha. Sojabone bly onveranderd op 1,918 miljoen ton, sorghum is onveranderd op 195 035 ton en droëbone onveranderd op 56 577 ton. Grondbone staan nou op 58 900 ton, wat 1 000 ton meer is as die vorige raming.

Mnr. Jannie de Villiers, uitvoerende direkteur van Graan SA, sê daar was vir hom geen verrassings in die syfers nie. “Oor die algemeen bly dit steeds ’n goeie jaar vir graan en oliesade. Die verlaging in sonneblom se skatting was te wagte met die meeste boere wat minder as verwag gestroop het. Die geskiedenis het bewys dat die oesskattingkomitee hom goed van sy taak kwyt en ons het nie rede om anders te dink nie.”

Graan SA het terselfdertyd sy verslag oor produksietoestande soos op 28 Junie bekend gemaak. Daarvolgens staan die stroopproses vir oliesade einde se kant toe met net enkele sonneblomaanplantings wat nog gestroop moet word. Wat mielies betref, is 50% tot 60% in Noordwes gestroop en in die oostelike dele van die land staan dit op sowat 75%. Volgens terugvoer van produsente was opbrengste oor die algemeen laer as wat aanvanklik verwag is, maar dit is steeds ’n baie goeie mielieseisoen en ’n bogemiddelde sojaboonseisoen.

Volgens terugvoer uit Noordwes is mielies en sonneblom se opbrengste bogemiddeld, al was dit laer as die verwagting. Sojabone het goeie opbrengste gelewer. In die noordwestelike en sentrale dele van die Vrystaat was die opbrengs van sonneblom gemiddeld tot ondergemiddeld, sojabone het goeie opbrengste gelewer en met 60% tot 70% van die mielies wat klaar gestroop is, lyk dit ook na gemiddelde tot bogemiddelde opbrengste. In die Oos-Vrystaat, Noord-Kaap en Limpopo is opbrengste van sonneblom, sojaboon- en mielie-opbrengste in die meeste gevalle gemiddeld, terwyl dit in Mpumalanga en KwaZulu-Natal bogemiddeld is.

In die Wes-Kaap vertoon wintergewasse volgens die verslag baie mooi. Die afgelope tyd se opvolgreën het op die regte tyd voorgekom en is baie voordelig vir die gewasse.