Die verwagte kommersiële mielie-oes staan nou op 16,2 miljoen ton, wat 0,5% of 85 000 ton meer is as die vorige skatting. Die skatting vir sojabone is verhoog met 6,9%, of 125 000 ton, tot 1,9 miljoen ton en vir sonneblom is die skatting 2,9% (20 000 ton) hoër en staan nou op 716 000 ton.

Daar was die afgelope twee maande boere wat gesê het die oeste op die lande is kleiner as wat geraam word, terwyl ander kenners weer gemeen het die oeste is groter en die mielie-oes kan selfs so groot as 17 miljoen ton wees.

In reaksie op die skatting het mnr. Jannie de Villiers, uitvoerende direkteur van Graan SA, dit as baie goeie nuus beskryf. “Ons graanpryse is basies op uitvoerpariteit. Groter oeste soos nou voorspel word, kan nie sommer pryse verder afdruk nie. Daarom beteken meer tonne ook meer geld vir ons boere.”

Hy sê mielie-uitvoer verloop goed. Sowat 62 000 ton is net meer as ’n week gelede na Suid-Korea en Viëtnam uitgevoer. Daar sal by die 3 miljoen ton mielies vir uitvoer beskikbaar wees.

Die geskatte mielie-oes is nou 6% groter as verlede jaar se oes. Volgens die raming is die oppervlakte onder mielies 2,8 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,87 t/ha is. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, gaan na verwagting 84% van die 2021-oes oplewer.

Die oppervlakte onder witmielies is 1,7 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlakte 1 miljoen ha. Die produksieskatting van witmielies is 9 miljoen ton met ’n opbrengs van 5,3 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 7,2 miljoen ton teen ’n opbrengs van 6,8 t/ha. Die NOK wys ook daarop dat die opbrengsbepaling per hektaar vir die Vrystaat en Noordwes gegrond is op wetenskaplike en objektiewe resultate verstrek deur die Landbounavorsingsraad.

Die geskatte opbrengs van sojabone is 2,3 t/ha en die oppervlakte beplant word op 827 000 ha geraam. Vir sonneblomsaad is die geskatte opbrengs 1,5 t/ha op 478 000 ha. Die verwagte grondbone-oes is onveranderd gelaat op 58 000 ton. Die oppervlakteskatting is 39 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,5 t/ha is. Die produksieskatting van sorghum is 195 000 ton en vir droëbone is dit 57 000 ton.

In die nie-kommersiële sektor word die mielie-oes op 587 000 ton geraam wat 8% meer is as verlede jaar. Sowat 45% hiervan is in die Oos-Kaap aangeplant en 28% in KwaZulu-Natal.