Die Nasionale Oeskattingskomitee (NOK) het in sy agtste skatting vir somergewasse die mielie-oes op 15,4 miljoen ton geraam, wat 0,74% laer is as verlede maand se 15,5 miljoen ton. Die verwagte opbrengs is nou 5,91 t/ha.

In sy tweede skatting het die NOK die verwagte koringoes op 2,02 miljoen ton geraam, wat 3,15% meer is as die vorige skatting van 1,96 miljoen ton. Die verwagte opbrengs is 3,97 t/ha.

Die geskatte mielie-oes is steeds 37% groter as 2019 se oes en die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes gaan na verwagting 84% van die oes produseer. Die produksieskatting vir witmielies is met 2,2% tot 8,8 miljoen ton afwaarts aangepas, terwyl geelmielies op 6,6 miljoen ton geraam word, wat 1,3% meer as verlede maand is.

Die produksieskatting vir sonneblomsaad en sojabone is onveranderd gelaat. Sonneblomsaad bly op 785 910 ton teen ’n opbrengs van 1,57 t/ha en sojabone bly op 1,26 miljoen ton teen ’n verwagte opbrengs van 1,79 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is nou 50 080 ton, wat 1,65% laer as die vorige skatting is, terwyl sorghum opwaarts aangepas is tot 150 885 ton, wat 3,62% meer is. In die geval van droëbone is die skatting onveranderd op 64 800 ton gelaat teen ’n opbrengs 1,29 t/ha.

Wat die verwagte produksie van koring betref, word geraam dat 978 000 ton (48%) in die Wes-Kaap geproduseer sal word, 441800 ton (22%) in die Vrystaat en 277 500 ton (14%) in die Noord-Kaap. Die verwagte koring-oes is opwaarts aangepas hoewel die NOK sy tweede oppervlakteskatting hersien het na 509 800 ha, wat 6 000 ha laer is as die vorige skatting.

Die skatting vir moutgars is nou 520 106 ton, wat 2,95% meer is as die vorige skatting. Die oppervlakte onder gars word beraam op 141 690 ha en die verwagte opbrengs is 3,67 t/ha. Die kanola-oes is ook opwaarts aangepas met 3,01% tot 126 530 ton. As omstandighede gunstig bly, sal dit rekordoeste vir moutgars en kanola wees.

Die verwagte hawer-oes vir 2020 is 44 900 ton.