’n Informele opname deur die gespreksgroep Basis-Diff, waaraan 175 boere reg oor die hele mielieproduserende gebied deelgeneem het, dui daarop dat 42% van boere glo hul opbrengs is vanjaar hoër, 11% glo dit is dieselfde en 47% glo dit is swakker as verlede jaar.

Mnr. Janes Barnard, ’n boer van Hoopstad en mede-organiseerder van Basis-Diff, sê boere is in die opname gevra om te sê hoe hul opbrengs persentasiegewys vergelyk met verlede jaar s’n (sien Tabel 1 en 2 hiernaas).

Tabel 1 en 2: Bostaande gegewens oor oesverwagtinge is deur die groep Basis-Diff by ’n groep van 175 graanboere landwyd ingesamel.

“My gevolgtrekking is dat in die groot areas wat die baie hektare beplant en die hoë opbrengste lewer, daar swakker gevaar is. Die kleiner dele, soos Mpumalanga, het beter gedoen, maar dit is nie waar die hektare lê nie.

Die vraag wat ek nou vra is of die dele wat beter gedoen het, soveel beter gedoen het dat hulle die baie hektare wat swakker gedoen het, kan dra om ’n beter oes daar te stel.

Ek kan nie dink dat dit vanjaar landwyd beter kan wees nie.”

OESTE VROEËR

Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, gaan na verwagting 84% van die 2021-oes lewer. Produsente in Mpumalanga stroop gewoonlik eerste klaar.

Die NOK se vierde skatting in Mei het gedui op ’n verwagte kommersiële oes van 16,2 miljoen ton. Volgens die skatting is die oppervlakte onder mielies vanjaar 2,8 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,87 t/ha is.

Verlede jaar se finale oes was 15,4 miljoen ton op 2,5 miljoen ha en teen ’n opbrengs van 5,9 t/ha.

Barnard sê daar is ’n gesegde onder boere wat hy glo vanjaar weer waar sal wees. “In ’n droë jaar word die oes altyd onderskat en daar is altyd ’n bietjie meer as wat ons dink daar is.

In ’n nat en goeie jaar word die oes altyd oorskat en almal dink daar is meer as wat daar werklik is. Ek dink ons gaan dit vanjaar weer sien.”

Mnr. Luan van der Walt, ekonoom van Graan SA, sê as gekyk word na werklike lewerings, soos deur die SA Graaninligtingsdiens (Sagis) gerapporteer, is dit duidelik dat die stroopproses vroeër begin het en dat die lewerings aansienlik vroeër as die vyfjaargemiddelde is.

“As ons na die huidige tempo van lewering kyk, is ons goed op koers. Wat witmielies betref, is 41% van die NOK se vierde produksieskatting vir die jaar reeds gelewer.

Die gemiddelde tempo vir vyf jaar is 18%. “Die lewering van geelmielies is 53% voltooi teenoor die vyfjaargemiddelde van 32% in die ooreenstemmende tydperk.

As ons na die verloop van die seisoen kyk, is dit duidelik dat die seisoen vroeër was as die afgelope paar seisoene,” sê van der Walt.