Ek besef daar is baie veranderlikes. Daar is nie maklik beskikbare en eenvoudige programme vir dié doel nie. Ingewikkelde wetenskaplike modelle is beskikbaar wat baie detail-insette vereis. Die antwoord waarby dié modelle uitkom, is gegrond op data wat deur navorsingsproewe verkry is.

Die model is nie noodwendig akkuraat vir u toestande nie. Die rede vir ’n bepaalde plantdatum is om te verseker die mielies ervaar nie watertekorte tydens die blomtyd nie en ook dat laat ryp nie oesskade sal veroorsaak nie.

Indien daar dus voorspel kan word wanneer daar droogtetye in die mieliegroeityd gaan wees en ook wanneer die laaste ryp verwag word, is die bepaling van die plantdatum maklik. Die aantal dae van plant tot blom is vir die meeste mieliekultivars bekend.

Kontak gerus die saadhandelaar in dié verband.

Die LNR se kultivarproewe gee ook die optimale plantdatum van mieliekultivars.

Die tekort aan water kan verminder word deur grondwater op te gaar en te verseker dat voldoende water in die grondprofiel opgeberg kan word, wat die mielies deur die droë deel van die produksiejaar sal dra.

Indien die grondwaterinhoud van die profiel met planttyd bekend is, kan daar met modelle bereken word wat die verwagte opbrengs gaan wees as ’n mens aannames oor die reënvalverspreiding maak. As daar voldoende grondwater in die profiel is, kan ’n mens redeneer dat jy vroeër kan plant.

Laat ryp is egter onvoorspelbaar, hoewel dit uit die afgelope paar jaar se weerdata blyk dat dit baie min voorgekom het. Gevolglik was ’n vroeë plantdatum suksesvol.

Boere wat dié praktyk volg, behaal goeie sukses. Indien u ’n vroeë plantdatum oorweeg, moet u egter slegs ’n klein persentasie van u aanplantings dan doen omdat laat ryp steeds die oes kan beskadig. Deur die plantdatum te versprei, word die risiko verminder.

Dr. Eduard Hoffman is hoof van die departement grondkunde aan die Universiteit Stellenbosch.

Ontvang die nuutste landbounuus en -raad in verskeie bedrywe - teken HIER in vir een van ons nuusbriewe.