Die Nasionale Oesskattingskomitee (NOK) het met sy eerste skatting bekend gemaak dat ’n totale sojaboonoes van 1,62 miljoen ton verwag word en die skatting vir die totale mielie-oes staan op 15,85 miljoen ton. Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2 750 900 ha, wat 5,37% of 140 100 ha meer is as die vorige seisoen en die opbrengs is 5,76 t/ha, ’n syfer wat hoofsaaklik verkry is vanaf produsente in die verskillende provinsies.

Dr. Dirk Strydom, bestuurder van graanekonomie en bemarking by Graan SA, sê hy meen die invloed van versuipskade wys in die syfers aangesien die oesskatting se opbrengs laer is as die vorige seisoen. “Die hoër oes is hoofsaaklik weens die toename in hektare. Die onlangse reën en die verwagtinge van nog reën kan druk plaas op die verwagtinge vorentoe.”

Mnr. Wandile Sihlobo, senior ekonoom van die landbousakekamer Agbiz, wys daarop dat die totale produksie vir graan en oliesade op ’n jaargrondslag met 5% kan verhoog tot 18,5 miljoen ton en dit kan die grootste ooit wees as dit realiseer. Hy waarsku egter dat dit die eerste skatting is en dat daar nog agt voorlê.

“Die weersomstandighede was in die algemeen gunstig sedert die begin van die seisoen en het produksie ondersteun. Die huidige produksiedata dui daarop dat Suid-Afrika ’n netto uitvoerder van mielies sal bly in die 2021-’22-bemarkingsjaar wat in Mei begin. Dit kan ook afwaartse druk op pryse uitoefen aangesien goeie oeste ook oor die res van Suider-Afrika verwag word.

“ ’n Toename in die sojaboonoes sal nie veel van ’n verskil maak nie aangesien Suid-Afrika steeds bykans ’n halfmiljoen ton oliekoek invoer. Die land sal waarskynlik afhanklik bly van invoer, ongeag die groot oes, weens die groeiende vraag in die pluimveebedryf.”

Die NOK raam die mielie-oes op 15 848 960 ton wat 3,6% of 549 000 ton meer is as verlede jaar se oes. Die oppervlakte onder witmielies is 1,69 miljoen ha, wat ’n toename van 4% is. Die skatting van die witmielie-oes is 8,8 miljoen ton, wat 3% meer is as die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakte 7,44% meer op 1,11 miljoen ha, wat 7% meer is. Die oes word op 7 miljoen ton geraam, wat 4% meer sal wees. Die geraamde opbrengs vir witmielies is 5,23 t/ha en vir geelmielies is dit 6,60 t/ha.

Wat sojabone betref, is die oppervlakte beplant nou 827 000 ha, wat ’n toename van 17% verteenwoordig teenoor verlede jaar. Die produksieskatting staan amptelik op 1 620 900 ton, wat 30% meer is as die vorige seisoen en die verwagte opbrengs is 1,96 t/ha.

Sonneblomme het hektare ingeboet ter wille van hoofsaaklik mielies en die hersiene oppervlakskatting vir sonneblomsaad staan op 474 800 ha, wat 5,1% minder is as die vorige seisoen. Die produksieskatting staan op 712 940 ton en is 9,6% minder as verlede jaar met ’n verwagte opbrengs van 1,5 t/ha.

Vir grondbone is die oppervlakskatting 40 050 ha, wat 6,8% meer is as verlede jaar. Die verwagte oes is 58 425 ton, wat ook 16,7 % meer is. Vir sorghum is die produksieskatting 170 590 ton, wat ’n toename van 8% verteenwoordig en vir droëbone is die skatting 65 467 ton, wat 1% meer is.

Wat die laaste produksieskatting vir wintergewasse betref, is die koringoes onveranderd gelaat op 2,1 miljoen ton, wat die grootste oes sedert 2008 was. Moutgars is onveranderd gelaat op 589 846 ton en kanola ook onveranderd op 166 956 ton.