Die Nasionale Oesskattingskomitee kan derhalwe sy verwagte produksie vir koring van 2,024 miljoen ton vanjaar weer opwaarts aanpas wanneer die derde produksieskatting vir wintergewasse op 28 Oktober bekend gemaak word. Hierdie is die grootste verwagte koringoes sedert 2008 toe 2,130 miljoen ton koring geoes is.

In Graan SA se jongste opname het produsente aangedui dat tot middel Oktober meer as 80% van die langtermyngemiddelde reënval oor bykans die helfte van die Swartland geval het, terwyl meer as 61% van produsente in die Overberg meer as die langtermyngemiddelde reën ontvang het.

Die meeste koringprodusente het aangedui dat die oes tans die voorlaaste fisiologiese stadium van korrelvul bereik het voor die hardedeegstadium waarna dit gestroop kan word. Die meeste respondente in die Suid-Kaap het aangedui dat hul koring bykans ryp is. In die Overberg is 80% van die koring in dié fase en in die Swartland sowat 42%. Meer as die helfte van die koring in die noordelike en sentrale besproeiingsgebiede het die korrelvulstadium bereik, teenoor meer as ’n derde van die oes in die droëlandgebiede van die Wes- en Oos-Vrystaat.

Kanola

Die stroopproses van die verwagte nasionale kanola-oes van 126 520 ton is bykans afgehandel in die Suid-Kaap (sowat 83%). In die Overberg is sowat 70% gestroop en in die Swartland wissel produsente se vordering van 80% tot 100%. Die produksietoestande vir kanola in die Suid-Kaap wissel van bogemiddeld tot uitstekend, in die Overberg hoofsaaklik bogemiddeld en in die Swartland van gemiddeld tot bogemiddeld.

Gars

Die meeste van die gars in die Suid-Kaap en Overberg het die hardedeegstadium bereik en sal binnekort ryp wees. Die gars in die Swartland sal eers later gestroop kan word, aangesien die ontwikkeling daarvan nog wissel van blom-, korrelvul- en die hardedeegstadium.

Die huidige produksieskatting vir moutgars van 520 106 ton kan in die derde skatting opwaarts aangepas word, te danke aan die bogemiddelde tot uitstekende produksietoestande in die Suid-Kaap, Overberg en Swartland.

Lupiene

Die oesproses van lupiene vorder goed en meer as die helfte van die oes in die Suid-Kaap en Overberg is reeds afgehandel, terwyl die oesproses in die Swartland nog aan die gang is. Die produksietoestande vir dié gewas wissel van gemiddeld tot uitstekend in dié drie streke.

Hawer

Die produksietoestande vir hawer (ontbytgraan) in die drie streke van die Wes-Kaap wissel van gemiddeld tot uitstekend. Die Suid-Kaap en Overberg se oes het reeds die korrelvulstadium bereik, terwyl die ontwikkeling daarvan in die Swartland nog van vlagblaar- tot die hardedeegstadium wissel en eers later ryp sal word.

Die tweede oesskatting vir hawer is 44 900 ton.