Die waarde van sake wat gedoen is, het in die afgelope boekjaar met 14% tot R9,92 miljard gestyg. Die omset het met 21% verbeter tot R4,23 miljard, terwyl die bedryfswins van R256 miljoen 52% hoër is as ’n jaar gelede. Die wins ná belasting beloop R135 miljoen, wat ook ’n styging van 52% is.

Mnr. Chris Louw, voorsitter van BKB se direksie, sê die maatskappy se gediversifiseerde inkomstestrome is die hoofrede vir dié uitsonderlike prestasie. Ofskoon alle afdelings van die maatskappy tot die groep se winsgewendheid bygedra het, was die wol-, lewendehawe- en suikerafdeling die beste presteerders.

Die gewig van die wol wat ontvang is, het met 5,12% toegeneem tot 31,6 miljoen kg. Wolontvangste uit die voormalige Transkei en Ciskei het met 28% gestyg.

In die geval van sybokhaar was daar ’n afname in ontvangste en verkope. Die gemiddelde prys van R152,60/kg vir bokhaar was sowat  9,3% laer as in die vorige seisoen.

Handelstakke

Die 59 handelstakke van die maatskappy se verkope het met 5,23% gestyg en ’n wins voor belasting van R13,1 miljoen getoon (R17,9 miljoen in die vorige jaar).

In die lewendehawe-, afslaersdienste- en eiendomsafdeling het die waarde van sake wat gedoen is, tot R3,358 miljard gestyg vergeleke met R2,552 miljard in die vorige boekjaar.

In BKB se Agrifin-afdeling, wat finansiering aan kliënte beskikbaar stel, beloop die totale kredietportefeulje onder bestuur tans R655,9 miljoen, wat ’n styging van R63,4 miljoen teenoor die vorige jaar is.

BKB het ook ’n ooreenkoms met die Land Bank gesluit vir die finansiering van swart, opkomende boere. Dit sal hulle in staat stel om tot die hoofstroomlandbou toe te tree.

Graanafdeling

BKB se graanafdeling, bestaande uit Grainco, Gritco en AlphaAlfa, het 2015-’16 se verlies van R12,2 miljoen omgekeer en in die afgelope boekjaar ’n wins van R5,9 miljoen gemaak.

Die suikerafdeling se wins voor belasting het tot R47,3 miljoen gestyg nadat die omset met 27% verbeter het. Bet-El Fruits en Fruits du Sud het onderskeidelik ’n wins voor belasting van R7,6 miljoen (in die nege maande tot 30 Maart vanjaar) en R19,3 miljoen (vir die volle jaar) getoon.

Die direksie beveel ’n dividend van 47c per aandeel (43c in die vorige jaar) aan.

Volgens die jaarverslag het die maatskappy 1 483 heeltydse en 3 266 seisoenale werkers in diens.