Weens verskeie faktore het die tyd vir die landbou in Suid-Afrika uitgeloop. Besef ons landbouleiers, politici, gemeen- skapsleiers, sakeleiers, finansiële instellings, insetverskaffers, die breër gemeenskap, geestelike leiers, families en individue die erns van hierdie dilemma?

Nee, mense het nie die vaagste benul van wat tans besig is om te ontvou nie. Suid-Afrika, ons het ’n verarmde, moedelose, ontvolkte en onveilige platteland vir ons nageslag geskep en nagelaat. Die een ná die ander eens ekonomies stabiele en veilige plattelandse gemeenskap transformeer nou tot genoemde onwenslike toestand.

Daar kan gesê word dat die skrif aan die muur is en dat dit die werklikheid is. Ja, ’n vorige minister van landbou voor 1994 het tydens ’n landboukongres, in repliek op ’n voorlegging oor die ekonomiese dilemma van die landbouer in Suid-Afrika, gesê dat daar ongelukkig nog baie landbouers moet gaan; ons is ongelukkig te veel.

Ons kan nie almal megaboere wees nie. Maar kan ons ’n stabiele en veilige hawe vir ons nageslag en ’n breër landbougemeenskap daarstel?

Die feit is egter dat daar toe reeds totaal tred verloor is met dit wat op grondvlak plaasvind. Landbouleiers, joernaliste, politici en insetverskaffers het nie die vermoë om uit hierdie ashoop weer iets nuuts daar te stel nie. Ons kan nie almal megaboere wees nie. Maar kan ons ’n stabiele en veilige hawe vir ons nageslag en ’n breër landbougemeenskap daarstel?

In sy boek Counter Revolutionary Warfare meld lt.kol. J.J. Mcuen dat daar vier faktore is wat ’n totale bevolking van ’n land kontak laat verloor met die bestuur van die land – politieke onsekerheid, moeilike ekonomiese toestande, ’n lywige landsadministrasie en onstabiliteit en onveiligheid op alle vlakke.

Meet asseblief ons huidige samelewingsorde op alle vlakke aan hierdie kriteria. In die militêre waarderingsproses maak ’n mens sekere afleidings en kom jy tot gevolgtrekkings.

My gevolgtrekking is: Skrik wakker. Red ’n bedryf wat geen, maar geen skakel, mens, gesin en familie verder durf verloor nie. Die landbou is ’n lewensbelangrike en noodsaaklike deel van enige land se suksesverhaal.