Viljoen wil hierdie insette gebruik om in sy studie meer insig te verskaf oor die vaardighede wat in die landboubedryf verlang word, en hoe daar vir dié vaardighede voorsiening gemaak moet word in die opleiding wat tersiêre instellings aan studente in die landbou bied.

Deur dié studie hoop hy om dié studente meer indiensneembaar te maak en beter beroepsgeleenthede dus toegankliker te maak. Hy hoop ook om die vraag na spesifieke vaardighede in die bedryf aan te pak, die bedryf aanlokliker vir nuwe toetreders met die nodige vaardighede te maak en ook om bande tussen die onderskeie belanghebbendes in die bedryf te smee.

Insette kan gelewer word deur ’n aanlyn opname te voltooi. Dit neem ongeveer 20 minute om die opname te voltooi. As jy aan die opname wil deelneem, kan die volgende skakels gevolg word: