My heel eerste gedagte was dat die foto gedokter is. My tweede gedagte neem my terug na ’n besoek aan ’n veespekulant se voerkrale waar hy my die brandmaer beeste wys wat hy ’n paar weke gelede gekoop het, en ek kyk na pragtige, uitgevrete diere. En sy vinger wys na 20 liter-dromme, en ek dink aan hormone.

My derde gedagte kom na die wete dat in Suid-Afrika nou geen reëls en regulasies meer toegepas word nie weens die afwesigheid van genoeg laboratoriums.

My vraag is: Is die bul op die voorblad en ander binne die blad met sulle potsierlik klein koppies en groteske lywe van nature met natuurlike weiding en voer so geteel? Kan daardie dier nog ver stap en werk? Of is dit diere vir KI-doeleindes?

Johan Devonport, Devlan-stoetery, Vaaldam, eienaar van die bul op die betrokke voorblad, antwoord:

Ek verwelkom die briefskrywer se kommer oor die gebruik en gevare van hormone. Ek wil sommer aan die begin ’n warm uitnodiging aan hom en enige ander mense met dieselfde besorgdhede rig om ons plaas en ons Limousinkudde te besoek. Ek is seker dit sal lig werp op die uitstekende eienskappe van die Limousinras en hoe dit ál die belanghebbendes in Suid-Afrika se vleisbeesbedryf kan baat.

Sedert ons dertig jaar gelede begin boer het, het ons nog nooit ’n enkele hormoon op ons plaas gebruik nie. Ons Limousinbeeste word natuurlike bestanddele (geen hoenderafval) gevoer, soos deur ’n voerkonsultant bepaal word, en wei op Hoëveldse suurveldgras aan die boloop van die Vaaldam.

Limousinbeeste is indrukwekkende, gespierde diere. Die uitstekende bespiering verbeter die uitslagpersentasie en vleisopbrengs, wat lei tot meer verkoopbare vleis. Vandaar ons leuse “ons teel vleis”. Die ekstra bespiering is as gevolg van die F94L-geen wat natuurlik by die Limousinras voorkom. Hierdie geen beïnvloed nie geboortes nie en ons koeie kalf sonder hulp. Ons verskalwers het ’n geboortegewig van gemiddeld 36 kg en bulkalwers 37 kg.

Ons konsentreer op gebalanseerde teling en gemiddelde beeste, met die oog op die gemiddelde van die ras in ons natuurlike omgewing op die Hoëveld. Die Limousin kruis uitstekend met plaaslike inheemse rasse, wat lei tot natuurlike basterkrag van tot 20% meer vleis — ’n groot oorwinning vir enige kommersiële boer.

Limousinbeeste is gesog by voerkrale, aangesien hulle vleis natuurlik produseer sonder hormone, wat ’n groter uitslagpersentasie en vleisopbrengs lewer wanneer die vleis van die been gesny word. Dit lei tot volhoubare wins vir die slagter en kleinhandelaar.

Ons produserende koeie met speenkalwers word net ’n produksielek gevoer. Wanneer die koei weer dragtig is en die kalf gespeen is, kry hulle ’n winterinstandhoudingslek of ’n P6-lek in die somer op die veld. Ons het ’n uiters vrugbare kudde wat tans ’n tussenkalfperiode van 371 dae het. Dit beteken elke koei kalf gemiddeld elke 371 dae. Die groeiende jong bulle en verse word regdeur die somer en winter ’n produksielek op die veldgras gevoer.

Die Limousinras neem gereeld aan skoue reg oor die land deel. Hierdie skoudiere, waarvan ons ongeveer 25 uit ’n kudde van 650 het, ontvang natuurlik skouvoer en word uit hul natuurlike omgewing verwyder. Die skouvoer bevat hoegenaamd geen hormone nie, aangesien dit die vrugbaarheid van die diere en die winsgewendheid van ons kudde sal beïnvloed. Hulle word slegs ’n daaglikse rantsoen skouvoer gevoer.

Die indrukwekkende bul op voorblad is ’n skoubul, Xourel Rainmaker, wat in 2018 die nasionale Breedplan-interrasbul van die Jaar was. Hy is verkoop aan ’n Namibiese teler, Eandro Lottering, wat aan my gesê het dat hy reeds 60 vroulike diere natuurlik gedek het, wat almal as dragtig bevestig is.

’n Volgende droom van ons is om Limousinkruisvleis met geen hormone of antibiotika te produseer en hierdie natuurlike vleis via die OR Tambo-lughawe, wat 130 km van ons plaas, Water’s Edge, is, uit te voer.

Ek nooi weereens almal hartlik uit om ons Limousinkudde te besoek. Ek waarborg dat hulle ons vriendelike Limousingasvryheid sal geniet en sal leer hoe ons “veel meer vleis” natuurlik op die veld teel — sonder hormone.

Derick le Roux, ondervoorsitter van Limousin SA, antwoord:

My eerste dagte met die lees van die brief was een van absolute verbasing, want hoe kan een man ’n ander se integriteit in twyfel trek, as hy self nog nooit gesien het hoe sterk die ander man se osse regtig kan trek nie? ’n Mens sal dink dat iemand trots sal wees op die ongelooflike vooruitstrewendheid van die beestelers van ons besonderse land.

Gesamentlik, onder alle rasse asook alle kommersiële boere, word Suid-Afrika se boere as uitnemende boere beskou — juis omdat hulle met min die bykans onmoontlike kan vermag. Ek is trots om deel te kan wees van hierdie span.

Laat my tog enkele gedagtes toe in antwoord op die brief: Die Voedsel- en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies het onlangs getoon dat die hoeveelheid vleis wat in ontwikkelende lande verbruik word, in die afgelope twee dekades drie keer soveel toegeneem het as wat dit in die ontwikkelde lande toegeneem het. Teen die volgende dekade sal die aandeel van ontwikkelende lande in die totale wêreldvleisverbruik uitbrei van 52% tot bo 70%.

Ek praat onder korreksie, maar ek skat dat 90% van die kommersiele produksie van beesvleis in Suid-Afrika afkomstig is van uitheemse rasse of die kruising van uitheemse rasse. Heterose is tog die beginsel van beesproduksie.

Die wêreld verlang hormoonvrye, natuurlik geproduseerde beesvleis wat op die veld sonder stimulante geproduseer word. Dit is juis waar die Limousin inpas! Die Limousin is wêreldwyd bekend daarvoor om ongelooflike groei op die veld te handhaaf, sonder stimulante. Die ras beskik oor die miostatin-geen F94L, wat by die meeste Europese vleisbeesrasse voorkom. Hierdie geen dra by tot die uitsonderlike groei, lae geboortegewig en goeie vleiseienskappe. Voeg by dit goeie melkproduksie en hoë vrugbaarheid, en jy het die rede hoekom die Limousin as voorkeurras in kruisteelprogramme gebruik word.

Wetenskaplike benaderings tot intensiewe seleksie het oor die jare talle rasse in staat gestel om ongelooflike genetiese vordering te maak. Dit alles is met natuurlike seleksie vermag, sonder die gebruik van kunsmatige manupilasie van gene. Hieruit is dit bloot ’n mate van tyd voor telers ongelooflike spronge in produksievermoë maak. Die Limousinras evalueer telers se genetiese vordering internasionaal. Suid-Afrika ding baie goed mee gemeet aan internasionale standaarde — en is in baie gevalle selfs beter!

Die dier in twyfel is gespeen op ’n plaas wat vir baie jare die beste rekordhouding van prestasiedata in die land gehandhaaf het — ’n kudde met onwrikbare etiese waardes. Hy is van die veld af gespeen en aan groeitoetse by die Landbounavorsingsraad se Armoedsvlakte-proefstasie onderwerp. Sy groei en alle ander eienskappe was goed binne parameters. Daarna is hy veld toe en het voor die neem van die foto vier maande lank ’n gebalanseerde voerrantsoen met ’n hoë ruvoerinhoud ontvang. Daar was nie ’n druppel hormone naby nie.

Daarby is die dier deur gesiene interrasbeoordelaars beskryf as ’n dier met ’n ongelooflike loopvermoë — dit is seker ook hoekom hy die oog gevang het van ’n Namibiese teler. Selfs in die uiters ekstensiewe toestande van ’n woestynland gedy hy en dek hy menige koeie.

Ek wil graag ’n vriendelike en ope uitnodiging aan die bekommerde skrywer rig: Kom besoek die teler wat die bul geteel het, gesels met hom, vrae hom ál die vrae wat u het — en smul ná die tyd aan heerlike Limousin-kruisskyf. Want dít is wat die ras lewer: Vleis en nog vleis!

Ontvang die nuutste landbounuus en -raad in verskeie bedrywe - teken HIER in vir een van ons nuusbriewe.