Mnr. Norman Celliers, uitvoerende hoof van Zeder, sê die impak van dié aanbod het ’n matige verbetering teweeggebring. PepsiCo het ’n kontantaanbod gemaak om Pioneer Foods te koop, wat Pioneer se aandeelprys bevoordeel het. Op sy beurt was dit ook voordelig vir Zeder se som-van-die-dele-waarde, wat met 11% per aandeel tot R6,25 op 31 Augustus geklim het. Zeder besit 28,6% van Pioneer Foods. Dit maak 51,2% van sy portefeulje uit en is Zeder se grootste belegging.

“Die algemene marksentiment teenoor Zeder en die bedryf waarin dit funksioneer, bly egter negatief weens die heersende moeilike makro-toestande,” sê Celliers.

Die “uiters moeilike omstandighede” waaronder Zeder se portefeulje handel moes dryf, het gelei tot gedempte waardasies oor die res van die portefeulje en Zeder se eie aandeelprys.

Herhalende wesensverdienste per aandeel het met 63% in die stof gebyt en staan op 3,6 sent. Die meeste van Zeder se beleggings het swakker presteer.

Verkoop Pioneer Foods

’n “Oorweldigende” 99,65% van Zeder-aandeelhouers wat tydens ’n vergadering op 30 September gestem het, was ten gunste daarvan dat die maatskappy sy belang in Pioneer Foods aan PepsiCo verkoop.

“Zeder sal dus op 15 Oktober ten gunste van die transaksie stem op ’n vergadering van Pioneer Foods-aandeelhouers,” lui ’n mediaverklaring.

PepsiCo bied R110 per gewone Pioneer Foods-aandeel aan. Zeder sal na verwagting R6,4 miljard ontvang. Na verwagting sal Zeder van R4,25 miljard tot R4,75 miljard tussen aandeelhouers kan verdeel (nadat sekere verpligtinge nagekom is), en die res van die netto opbrengste óf in die bestaande portefeulje óf in nuwe geleenthede belê.

Zeder het reeds onderneem om ’n bykomende R300 miljoen te belê in Zaad, ’n maatskappy wat op opkomende markte konsentreer, om twee transaksies moontlik te maak. Zaad het onder meer al die oorblywende aandele in Farm-Ag gekoop en 40% van die EAS-groep van ’n maatskappy in Kenia bekom, met die opsie om in die toekoms nog te koop.

Wat vooruitsigte betref, meen Celliers die negatiewe makro-toestande sal onveranderd bly op kort tot mediumtermyn. Die probleme ten spyt, glo Celliers Zeder sal in ’n beter posisie wees om waarde vir sy aandeelhouers te skep, veral in die lig van die verwagte Pioneer Foods-transaksie.

Dis Zeder se beleid om net ’n finale dividend tydens jaareinde te verklaar.