Mnr. Etienne Nel, uitvoerende hoof van ZAR X, sê die OBK se belang is van groot strategiese waarde, versterk die beurs se balansstaat en verskaf langtermynvolhoubaarheid.

Die OBK is een van die grootste batebestuurders in Afrika en bestuur onder meer die bates van die staatspensioenfonds.

Nel sê die OBK het aangedui dat hy sy mandate aan derdeparty-batebestuurders wil aanpas om ZAR X-aandele in te sluit, wat bykomende likiditeit aan ZAR X-uitreikers sal voorsien.

“Die OBK het self 'n beduidende boek van ongenoteerde bates wat hy nou op ZAR X wil noteer. Dit sal vir die finansiële markte in die geheel gunstig wees.”

Mnr. Etienne Nel. Foto: ZAR X

Onontgin

Senwes, Senwesbel en TWK Agri is die enigste drie genoteerde maatskappye op ZAR X.

Nel sê verskeie ander noterings word beoog, insluitend van nog landbouverwante ondernemings.

“Ons beoog om 'n sterk landbou-indeks te bou omdat ons glo die landbou is 'n onontginde bateklas met ’n enorme vermoë om die nasionale ekonomie te versterk.

“Impak- en konvensionele beleggers besef hulle kan deur landbou-opsies 'n aansienlike transformerende invloed op die ekonomie hê.”

Hulle is volgens Nel op soek na kommersiële landboubesighede wat 'n goeie opbrengs kan bied.

“Ons werk ook saam met Agri SA aan oplossings wat swart ekonomiese bemagtiging (SEB) in die landbou sal versnel,” sê Nel, self 'n pekanneut-en-granaatboer by Modimolle. 

Besit-beperkings

ZAR X is volgens hom die eerste beurs waar aandele met beperkings rakende eienaarskap verhandel kan word. Die uitreiker bepaal die beperkings. Dit kan gegrond wees op ras, soos vir SEB-skemas, geslag of beroep. Byvoorbeeld, net bona fide-boere mag in Senwesbel belê.

“Landboumaatskappye het vinnig besef ons is die enigste gelisensieerde beurs met die tegnologiese vermoë en bedryfswil om beperkinge rakende uiters fyn besonderhede te bestuur, tot so ver as die persentasie aandele wat 'n aandeelhouer mag besit.

“Só verseker ons 'n breë verspreiding van beleggers, verbeter die likidideit vir die uitreiker en beleggers en beperk die kanse van 'n vyandige oorname.”

Nel sê Januarie vanjaar was vir die beurs 'n rekord-verhandelingsmaand en hy verwag die volume gaan bly styg.

Die sukses van die beurs se bedryfsmodel kan volgens hom gesien word in die feit dat sy likiditeit gemiddeld 2,5% van markkapitalisasie is.

Nel sê verder die beurs het 'n wye reeks beleggers, insluitend institusionele beleggers, maar tans is die meeste van sy beleggers kleinhandelsbeleggers.

Aandelepryse

Senwes en Senwesbel het op 20 Februarie 2017 teen onderskeidelik R10,50 en R5,50 genoteer.

'n Jaar later was Senwesbel se prys dieselfde, terwyl Senwes teen sowat R12,90 verhandel het.

TWK Agri het op 12 Junie 2017 teen R12,30 genoteer en vroeg in Februarie vanjaar teen R14,80 verhandel.

Markstatistieke is beskikbaar by www.zarx.co.za/company-list