Die Omnia-groep het reeds vroeër dié beplande transaksie aangekondig en nou bekend gemaak dat alles daarvoor gereed is. Omnia koop 100% van Oro Agri SEZC se gewone aandele en 52% van dié van Oro Agri SA teen altesame VSA$100 miljoen.

Omnia sê hy is ’n internasionale betrokke op die mark vir agribioprodukte en wateroplosbare voedingstowwe en sy produkte en dié van Oro Agri sal mekaar aanvul en ’n breër aanbod van agribioprodukte moontlik maak.

Oro Agri het omgewingsvriendelike produkte wat “groen” oplossings bied vir gewassiektes, voedingstofinname en doeltreffende waterverbruik.

 “Agribiowetenskappe is besig om die toekoms van die landbou te verander,” sê Omnia.

“Dit wen veld namate die wêreld meer omgewingsvriendelik en gesondheidsbewus word en omdat hoër oesopbrengste nodig is om die groeiende wêreldbevolking te voed, terwyl minder van die bewerkbare grond gebruik word.

“Die tradisionele chemikalieë blyk hul maksimum prestasievlak te bereik het, klaarblyklik weens die groeiende opbou, oor jare, van weerstandsvlakke by plante, insekte en plantsiektes.”

Ontwikkelende bedryf

Op die onlangse jaarkongres van die Misstofvereniging van Suider-Afrika (Fertasa) het verskeie sprekers na groei in ontwikkelende velde, soos bioprodukte, verwys.

Volgens me. Barbara Novak, ’n kenner van die Europese misstofbedryf, vind groot veranderinge nou in dié streek weens onder meer stikstofbeperkings, toenemende omgewingsverwante koste en ’n swak vraag na misstowwe.

Openbare beleid word as een van die belangrikste faktore beskou wat die groei van die bedryf belemmer.

Die bedryf se reaksie op die probleme is innoveringsgedrewe differensiëring na spesialiteitsmisstowwe en voedingsoplossings. Dit sluit biostimulante, biomisstowwe en grondkondisioneerders in.

Gedifferensieerde spesialiteitsprodukte stel die bedryf in staat om veerkragtiger te wees, bied pryspremies en hoër marges. Vir die tipiese klein Europese misstofonderneming bied dié model winsgewendheid.

Boere is toenemend bereid om ’n premie vir spesialiteitsprodukte te betaal omdat dit volgens hulle ’n toenemend gunstige koste-tot-voordeel-verhouding bied.

Novak het gesê vir boere daar is stikstofplafonne ’n werklikheid en hulle is toenemend bewus van grondversorging en grondgesondheid.

“Grond word beskou as ’n plaasbate wat bestuur moet word.”