Dié genoteerde beleggingsmaatskappy, met ’n fokus op die landbou-, drinkgoed en voedselbedrywe, se som-van-die-dele-waarde het met 9,5% getuimel tot R7,72 per aandeel.

Zeder besit ’n belang van 27% in Pioneer Foods. Dit is die maatskappy se grootste belegging en verteenwoordig 52,3% van sy portefeulje.

Volgens mnr. Norman Celliers, uitvoerende hoof van Zeder, het hulle die swakker resultate verwag, gegewe Pioneer Foods se swakker verdienste in die ses maande tot 31 Maart.

“Pioneer Foods het moeilike handelsomstandighede ervaar, deels weens faktore wat waarskynlik nie herhaal sal word nie. Pioneer het al voorheen die resultate gerapporteer, maar die syfers word nou eers in Zeder se resultate weerspieël.”

Hy is egter vol vertroue dat die maatskappy se sake in die toekoms sal kop optel.

“Pioneer het aangedui dat ’n mate van verbetering en herstel verwag word in die volgende finansiële jaar. Dis ’n goeie vooruitsig vir Zeder.”

Verdienstegroei uit Kaap Agri en Quantum Foods is uitgekanselleer deur afnames by Pioneer Foods, Capespan, Zaad en Agrivision.

Die eerste ses maande van Zeder se verdienste weerspieël ook gewoonlik die jaarlikse produksiemiddele-kostesiklus by verskeie van die maatskappy se ongelyste landbou- en voedselbesigheidbeleggings. Die tydperk verteenwoordig dus die kleiner helfte van verdienstes en maak dit moeilik om vergelykings te tref weens seisoenale verskille.

Die maatskappy se bestuur glo egter steeds dat, ten spyte van onafwendbare siklusse, beleggings in die landboubesigheidsbedryf aantreklike opbrengste oor die lange duur sal lewer. ’n Finale dividend word eers teen jaareinde verklaar.