Goedkoop invoer uit veral China en Spanje is sterk mededinging vir plaaslike boere. ’n Veldtog is egter tans aan die gang om die plaaslike bedryf te ontwikkel vanaf produksievlak, terwyl verbruikersopvoeding ook aandag geniet.

Plaaslike knoffel sal beter kan voldoen aan die verbruiker se behoeftes wat betref naspeurbaarheid, chemikalie-vrye produkte en uitnemende gehalte as ingevoerde knoffel. Dít is die boodskap wat die plaaslike knoffelbedryf aan die verbruiker wil verkondig om lojaliteit teenoor plaaslike knoffel te verbeter en die gebruik van knoffel uit te brei.

In dieselfde asem moet die produksie van knoffel in Suid-Afrika ontwikkel word om volgehoue verskaffing te verseker. 

“Om met ingevoerde knoffel mee te ding, sal plaaslike boere knoffel in groot volumes en van ‘n hoë gehalte moet lewer. Plaaslike boere sal as 'n verenigde front in hul bemarking en verspreiding van die produk moet saamwerk om hierdie doel te bereik,” verduidelik mnr. Jacques Terblanche, eienaar van Graceland Knoffelsaad.

Hier is ’n opsomming van die produksievereistes van knoffel:

Klimaat

Knoffel is ‘n geharde en aanpasbare plant, is rypbestand en groei bykans in enige klimaatstreek en grondtipe, solank dit goed gedreineer is. Die winter se korter dagligure verseker dat die knoffelplant meer energie in die bol instoot en minder in die blare bo die grond. Knoffel word in Limpopo, Noordwes, Gauteng, die Vrystaat, KwaZulu-Natal, die Noord-Kaap en in die Wes-Kaap verbou. Indien uie in jou streek aard, is die kans goed dat knoffel ook goed in jou streek sal vaar.

Verwagte opbrengs

Die verwagte opbrengs vir die Egiptiese wit of pienk knoffel is van 6 t/ha tot 10 t/ha en vir die reuseknoffel van 10 t/ha tot 15 t/ha. Met uitstekende produksiepraktyke kan tot 90% van die oes as eersteklasproduk bemark word. Hier onder is die moontlike inkomste wat uit knoffel verdien kan word. Die produksiekoste van knoffel is egter hoog omdat dit arbeidsintensief is, besproeiing nodig het, goeie bemesting en plaagbestrydingprogramme verg en eers na minstens nege maande nadat dit geplant is, bemark kan word.

Grondvoorbereiding

Grondvoorbereiding is noodsaaklik om grond goed te deurlug, onkruidvry te maak en die grond moet gelyk wees om staande water te voorkom. Doen jaarliks grondontledings om regstellings te maak en te verseker die grond se pH is 6,5 tot 7,5.

Grondrotasie 

Knoffel moet verkieslik nie jaar na jaar op dieselfde grond geplant word nie en ook nie regstreeks na gewasse wat verwant is aan knoffel, soos uie, nie, om die opbou van swamme en siektes te vermy.

Saad 

Dit is onmoontlik om ’n goeie oes van swak saad te produseer en dus is dit noodsaaklik om met goeie gehalte saad te begin. 'n Algemene fout is om knoffel van die rak af te koop en te probeer plant. Winkelknoffel werk nie! Dit is dikwels steriele saad of saad waarvan die kiem beskadig is. Koop jou knoffelsaad by 'n betroubare saadverskaffer.

Hou by die regte planttyd

Dit is belangrik dat die boer by die regte planttydperk hou. In die noordelike streke is dit beste praktyk om in Februarie en Maart te plant, terwyl die Wes-Kaap van April tot Mei moet plant.

Plantmetode 

Knoffelsaad is die huisies wat binne-in die bolletjie groei. Dit moet regop geplant word. Die platkant van die huisie word in die grond gedruk en die puntjie wys opwaarts. Die meeste boere plant knoffel met die hand, maar daar is boere wat reeds met vernuwende idees vorendag gekom het om knoffel meganies te plant. ‘n Goeie gemiddelde plantdigtheid is ongeveer 250 000 saadjies per hektaar (25/m2).

Besproeiing 

Knoffel benodig 5 000 m3 tot 6 500 m3 water per hektaar (tot 25 mm besproeiing per week vir 26 weke) per groeityd, na gelang van die weerstoestande en die grondtipe.

Onkruid- en plaagbestryding 

Onkruid moet goed bestry word om te verseker die knoffelplant het die beste groeitoestande. Die onkruid- en plaagbestrydingprogram sal ooreenstem met dié van uie.

Oestyd

Knoffel se groeitydperk is min of meer sewe maande vir die gewone Egiptiese wit en pienk kultivars terwyl dit agt tot nege maande kan duur vir die reusekultivar om ryp te word. Knoffel is oesgereed wanneer 20% tot 30% van die plantjies bruin verkleur en omgeval het. Knoffel word meestal met die hand geoes om die allerbeste gehalte te verseker. 

Droog, sny, berg, verpak

Ná die oes moet die knoffelbolle gedroog word tot dit sowat 30% tot 40% voginhoud het. Dit kan dan verpak en bemark word. Die grootste voordeel van knoffelproduksie is die lang raklewe van die gewas en dat dit nie in klimaatbeheerde omstandighede opgeberg hoef te word nie en dus opbergkoste baie verlaag.

Saadberging 

Geoeste knoffel wat vir saad gebruik wil word, kan nie onmiddellik weer geplant word nie omdat dit in ‘n dormante fase is. Saadknoffel kan vir tot 12 maande opgeberg word en moet by 20 °C tot die volgende planttyd gebêre word. Die saad moet kort voor planttyd in die bolle gebreek word, anders droog dit uit en die ontkieming en groeikrag van die saad word ingeboet.

Die knoffelmark

Dit klink eenvoudig om met knoffel te boer en boonop is dit ’n hoëwaardeproduk waarvan die inkomste aanloklik kan lyk, maar die kapitaal- en koste van produksiemiddels kan hoog raak. Dit is ook ’n gewas wat noukeurige bestuur en beplanning verg. Knoffel is nie ‘n manier om vinnig ryk te word nie en vereis ‘n geduldige, intensiewe boerderystrategie.

Oor Graceland Garlic

Graceland Garlic is vyf jaar gelede deur mnr. Jacques Terblanche, ’n gestremde motiveringspreker, en sy pa, Dereyck, in die lewe geroep. Aanvanklik is dit as ‘n aanvullende inkomste vir Jacques bedryf, maar vandag is dit ‘n heeltydse boerdery en een van Suid-Afrika se mees gerekende saadverskaffers wat saad in Suid-Afrika en vir die res van Afrika verskaf.

Graceland is geleë by Springs, Gauteng. Vir meer inligting besoek www.gracelandgarlicseed.com of kontak Jacques by sel 082 3322 600.