Vraag

’n Egpaar het in 1999 besluit om te skei. Die vrou kon aanbly totdat die skeisaak afgehandel is. Die skikking is in 2001 gefinaliseer en uitgevoer. Die man het die huis gekry en die kinders het by hom gebly. Sy het haar gedeelte van die skikking gekry, verhuis en later weer getrou. Die man het sy twee seuns grootgemaak tot hulle die huis verlaat het.

In 2017 het die pa besluit om ’n nuwe testament op te stel dat die twee seuns alles van hom ná sy afsterwe moet erf. Die testament is deur die pa en sy twee seuns onderteken en die ma is nêrens genoem nie. Die ma het ná die egskeiding min of geen kontak met haar gewese man of kinders gehad nie. Die pa het in 2021 gesterf.

Die een seun is in Amerika en die ander een in Suid-Afrika – albei nou volwassenes. Die seuns het ooreengekom dat die een in Suid-Afrika alle dokumente vir die boedel bymekaar kry en na ’n prokureur neem – min wetende dat dié prokureur en die seuns se ma vriende is en dat daar dus botsende belange is.

Met ’n volgende besoek aan die prokureur het die seun gehoor daar is in 2000 ’n testament by die bank onderteken wat aandui die ma erf alles.

Het sy die reg op die erfgoed? Die prokureur sê die testament wat deur die pa en sy twee seuns opgestel is, is ongeldig omdat die twee seuns as getuies geteken het en nie ’n onafhanklike party nie. Met die egskeidingsbevel het die ma alles gekry waarvoor sy gevra het. Mag sy nou aandring op enigiets?

Raad

Die aangeleentheid handel rondom die feit dat die testament deur die pa en sy twee seuns opgestel is en dat die twee seuns die testament as getuies onderteken het.

Artikel 4A van die Wet op Testamente van 1953 bepaal dat die volgende persone, wat in die testament as erfgename aangestel is, nie ingevolge die testament mag erf nie:

  • Iemand wat die testament as getuie geteken het.
  • Iemand wat die testament geskryf het.
  • Die eggenote van só ’n persoon tydens die ondertekening van die testament.

Hulle word gediskwalifiseer om ingevolge die testament te erf of enige voordeel uit die testament te ontvang. In hierdie omstandighede word die twee seuns duidelik gediskwalifiseer om enige voordeel of erfenis uit die testament te ontvang.

’n Vorige, geldig opgestelde testament kan dan deur die Meester van die Hooggeregshof as die geldende testament aanvaar word en die boedel kan ingevolge die bepalings van só ’n testament beredder word. 

Soek jy ’n antwoord? Besoek ons webwerf vir duisende antwoorde deur kenners.

  • Gaan na Landbou.com.
  • Klik op Indeks van antwoorde vir onderwerpe te kies en keur.

Wil jy graag ’n vraag vra?

  • Klik op Kundiges op Landbou.com.
  • Klik dan op Vra ’n vraag. Wil jy graag ’n vraag vra?
  • Klik op Kundiges op Landbou.com.
  • Klik dan op Vra ’n vraag.