Soos gewoonlik was Landbouweekblad in die kol. Dit is jammer dat die politici nou alles opmors pleks daarvan om saam ’n oplossing te vind. Ongelukkig lê alle planne en voorstelle van voor 1994 en stof opgaar.

In 1974 of 1975 sit ek eendag in die Parlement en wag vir ons departement se beurt toe mnr. Fanie Botha, minister van waterwese, aankondig dat verskillende nuwe damme, ek dink nege, in die Boland gebou gaan word. Een sou in die pragtige Slanghoekvallei naby Goudini wees.

Bevolkingstoename, landboubehoeftes . . . alles is op die tafel geplaas om die noodsaaklikheid daarvan te beklemtoon. As ’n gebore Bolander en ’n boer se kind het ek in die onderwerp belang gestel. Vandag, 43 jaar later, is net een dam, die Bergrivierdam by Franschhoek, gebou.

In 1990 het die departement van waterwese aan prof. Philip Spies van die instituut vir toekomsstudies aan die Universteit Stellenbosch opdrag gegee om ’n studie te doen oor die Kaapse Skiereiland se waterbehoeftes in die toekoms. Van hul scenario’s was in die kol, soos bevolkingstoename.

Die verslag is geliasseer, want dit is nie polities korrek om planne uit die apartheidsera uit te voer nie. Die Regering is bekend om sy goeie planne, maar van uitvoering weet hy niks nie en hy weier om die mense met die nodige kennis te gebruik. As die lekgotla waarop die planne gemaak is, verby is, is die werk mos klaar.