Vraag

My man het sy ouerhuis geërf, maar sy suster het woonreg van die groot woonhuis. Wie is verantwoordelik vir die maandelikse versekeringspremie en munisipale rekening (wat sy lank nie betaal het nie en wat dus agterstallig is)? Wie is verantwoordelik vir instandhouding van die woning? Mag sy suster huurders inneem? Sy het die motorhuis sonder my man se medewete verhuur.

Raad

U maak melding van haar woonreg van “die groot woonhuis”, maar u meld nie of daar verdere wooneenhede op die woonerf is nie. Woonreg het betrekking op die erf met ál die geboue daarop.

Woonreg kan nie verleen word slegs ten opsigte van die een eiendom op die grond nie. Die rede hiervoor is dat woonreg oor ’n eiendom in die registrasie van die aktekantoor geregistreer moet word. Indien die eienaars ’n woonreg vir die “groot woonhuis” in die aktekantoor wil registreer, moet ’n landmetersdiagram vir die “groot woonhuis” bestaan, wat waarskynlik nie die geval is nie.

In so ’n geval bestaan daar nie ’n landmetersdiagram vir slegs die “groot woonhuis” nie. Dus kan die woonreg nie in die aktekantoor geregistreer word sodat u skoonsuster ’n geregistreerde woonreg op die huis kan bekom nie.

Haar reg om die huis te bewoon, is dan slegs ’n kontrak tussen die eksekuteur van die boedel en haarself, en geld nie teenoor die wêreld daar buite nie. Haar woonreg ten opsigte van die huis is dus ’n gebrekkige reg wat sy nie sal kan afdwing nie.

Sy sal ook geen reg hê om die motorhuis te verhuur nie. ’n Woonreg kan slegs ten opsigte van ’n hele eiendom geregistreer word — woonreg kan nie slegs oor ’n gedeelte van die eiendom verleen word nie