Jon het al talle eerbewyse in sy loopbaan as navorser ontvang, maar toe hy die moontlike nadelige uitwerking van hoë-insetboerderypraktyke op langtermynwinsgewendheid begin ondersoek het, het hoofstroombedryfsorganisasies en burokrasie hom gekortwiek. Hy het gevolglik in 2015 bedank as ’n werknemer van die Amerikaanse departement van landbou en sy eie navorsingsinstelling, Blue Dasher Farm, op die been gebring.

“By Blue Dasher Farm bewys ons hoe winsgewendheid bereik kan word deur biodiversiteit as ’n oogmerk te hê. Ons glo dit is beter om minder beter te doen as om meer eenvoudiger te doen,” sê Jon.

By Blue Dasher Farm word waardevolle navorsing gedoen met die samewerking van talle universiteite. Hulle ondersoek onder meer die uitwerking van dekgewasse in die amandelbedryf. Amerika is die wêreld se voorste amandelproduserende land.

Blue Dasher Farm is ook besig om grondslagdata in te samel oor grondbiologie. In hierdie navorsing word ’n databasis opgebou van al die organismes in die grond-ekostelsel. Dié data kan gebruik word om aktiwiteite in die grond te verstaan en dit ten gunste van verbeterde produksie en produkgesondheid aan te wend.

“Ná die Tweede Wêreldoorlog het ons die groen revolusie beleef en dit was die antwoord vir die sukkelende landboubedryf. Ons is besig om die bruin revolusie te beleef. Ál meer belanghebbendes in die voedselketting begin besef die grond en die organismes wat daarin lewe, is ons grootste bate. Ons het dapper mense nodig wat groot stappe doen om hul boerderypraktyke te verander,” sê Jon.

Die toer reis volgende na Scott Gonnerman, ’n voorstander van herlewingslandbou wat op 120 ha met graan boer – sonder kunsmis of plaagdoders.