Die negende wêreldkongres oor bewaringslandbou word in 2024 in Kaapstad gehou. Die aankondiging is verlede maand aan die einde van die agtste wêreldkongres oor bewaringslandbou in Switserland gemaak.

Dit volg op ’n suksesvolle bod deur die Wes-Kaapse departement van landbou, Landbouweekblad, Bewaringslandbou Wes-Kaap (BLWK) en die Afrika-netwerk vir bewaringsbewerking.

Die vier vennote sal die kongres van 24 tot 27 Junie aanbied.

Die Wes-Kaap is aan die voorpunt met die aanvaarding van bewaringsboerdery in Suid-Afrika. Net meer as die helfte van alle droëlandgewasse word volgens bewaringslandboubeginsels bestuur.

Die welslae wat boere met die toepassing van bewaringsboerdery behaal, het daartoe gelei dat groter aanvaarding van bewaringsboerderybeginsels as ’n voorkeurprojek in die SmartAgriplan van die Wes-Kaapse departement van landbou opgeneem is. Die SmartAgriplan is die eerste provinsiale sektorplan wat ’n veerkragtige landbousektor in toestande van klimaatsverandering verseker.

Dr. Ivan Meyer, Wes-Kaapse minister van landbou, sê die Wes-Kaap het ’n lewendige navorsingsgroep oor bewaringslandbou. “Die groep het lede in die Wes-Kaapse departement van landbou, Universiteit Stellenbosch en heelparty bedryfsorganisasies vir jaar- en meerjarige gewasse.

“Die kongres bied goeie geleenthede om die departement se suksesvolle werk op sy navorsingsplase en in die landbousektor ten toon te stel. Ons het ook sterk bewaringsboere wat gasheer kan speel vir praktiese dae en moontlik ook toere ná die kongres.”

Landbouweekblad is ’n paar jaar reeds betrokke by die aanbieding van BLWK se jaarlikse bewaringslandboukonferensie in die Wes-Kaap in vennootskap met die Wes-Kaapse departement van landbou.

“Dit is ’n besonderse eer om nou hierdie gewaardeerde vennootskap, en natuurlik die kundigheid van ons plaaslike boere, op ’n internasionale verhoog te kan ten toon stel,” sê Chris Burgess, redakteur van Landbouweekblad.