Groff, wat een van die genooide sprekers was, sê hy dink nie hy was al by ’n konferensie waar daar so ’n “dramatiese” verskil is tussen groot en klein boere, of die masjinerie wat hulle gebruik nie. “Ten spyte van die groot verskille dink ek nie ek het al soveel diversiteit in kulture en so ’n goeie gemeenskapsgees by enige van die honderde konferensies wat ek al bygewoon het, ervaar nie.”

Hy het konferensiegangers aangemoedig om die samehorigheid en gees van hulpvaardigheid wat die konferensie gekenmerk het, te behou, om aan te hou om met mekaar te praat en mekaar te help. “Al is die verskille so groot, bly die beginsels dieselfde.”

Hy besef die Regering kan nie heeltemal uit die prentjie gelaat word nie, maar sê ook dat die Regering nie boere se probleme gaan oplos nie. “Julle moet mekaar help om dit te doen.”

Dit was sy eerste besoek aan Suid-Afrika en hy het ook maar persepsies oor die land gehad. “Net soos julle persepsies oor Amerika het, maar nie alles moet glo wat in die media verkondig word nie, besef ek nou dat ek nie alles kan glo wat ek van Suid-Afrika in die plaaslike of Amerikaanse media hoor nie.”

Hy was beïndruk met wat hy hier gesien het en sal vir die mense in sy tuisland sê dat Suid-Afrika aan die gang is en funksioneer. “Ek sien hoop.”

Groff was in sy skik om mnr. Antony Muirhead, die “oupa” van geenbewerking in KwaZulu-Natal, te ontmoet. Muirhead het aan konferensiegangers gesê hulle moet onthou geenbewerking gaan daaroor om te “kyk, sien en onthou”. “As jy nie onthou nie, help dit nie veel dat jy gekyk en gesien het nie.”