Die tweede jaarlikse grondgesondheidsdag het vanjaar wêreldbekende sprekers, kenners en puik boere by Morgensrust buite Kaapstad byeen gebring om hoop te bring vir boere wat in ’n onverbiddelike kosteknyptang vasgevang is.

Die dag, aangebied deur Landbouweekblad in samewerking met die Soil Health Support Centre en Nu-Way, ’n filiaal van Nulandis, het op 22 Maart plaasgevind. 

Landbouweekblad versprei graag die voorleggings wat die tydskrif van die volgende sprekers ontvang het.


Jay Fuhrer

Dr. Johann Strauss

Hendrik Pohl

Sheila Storey

Rens Smit

Lourens van Eeden

Johann Zietsman