Die grense van die gebied is van die grens tussen die Wes-Kaap en die Noord-Kaap in die ooste tot teen die Atlantiese Oseaan, en van die bestaande beskermingsgebied vir Afrika-perdesiekte in die noorde tot aan die suidelike grens van die Cederberg-munisipaliteit.

Geen perde, donkies of sebras mag sonder ’n permit van die Wes-Kaapse departement van landbou se afdeling veeartsenydienste die gebied verlaat, betree of daardeur beweeg nie.

Alle vorms en aansoekvorms vir permitte met betrekking tot die beheergebied is beskikbaar of kan gestuur word na to info@myhorse.org.za.

Navrae kan gerig word aan dr. Chanel Lombard, die staatsveearts wat verantwoordelik is vir die Cederberg-munisipaliteit en die huidige beheergebied, by 027 213 3106 of chanelL@elsenburg.com.