Dit bied bedryfsgerigte kwalifikasies en sertifikate aan skoliere, studente, produsente en plaaswerkers, asook ’n nasionale diploma in vleis- en wolskaapproduksie.

Die kwalifikasies van die Skaap- en Wolakademie vir Suider-Afrika (Swasa) is aanlyn bekend gestel en word ook aanlyn deur middel van die internet as e-leerprogramme op die Agri-pedia-platform aangebied.

Mnr. Mike van den Berg, bestuurder van vesel van BKB se oostelike streek, het met die bekendstelling gesê die akademie is ’n oplossing vir ’n dilemma wat in die wolbedryf ondervind word. “Een aspek is die agteruitgang van formele opleidingsinstellings en kundigheid wat vir die bedryf verlore gaan,” sê hy. “Dit bring mee dat jong boere plaas toe gaan met min kennis, wat die vakuum tussen ouer, ervare boere en jong toetreder-boere vergroot, asook tussen die ouer en jonger veldpersoneel.”

Mnr. Johann Stassen, direkteur van Swasa, sê die akademie se skaap- en wolleerplan is in 12 modules opgedeel wat elkeen afsonderlik deel vorm van ’n nasionale diploma in vleis- en wolproduksie. Dit is in ooreenstemming met die leerplanne van landbouskole vir graad 10 tot graad 12 ontwikkel.

Deelnemende leerders wat aan landbouskole verbonde is, kan die nasionale sertifikaat in diereproduksie op vlak 4 saam met die nasionale matrieksertifikaat behaal.

“Dié sertifikaat stel studente in staat om ’n nasionale diploma in diereproduksie op vlak 5 binne slegs een jaar ná matriek te behaal. As gekwalifiseerde junior plaasbestuurder kan ’n skoolverlater dus regstreeks ná skool begin werk, ’n inkomste verdien en praktiese ondervinding op ’n jong ouderdom opdoen,” sê Stassen.

As deel van die Internasionale Landbou-akademie vir Afrika, of i3A, bied Swasa aan sy studente die verdere geleentheid om ’n private BAgric- of BScAgric-graad te behaal binne ’n verdere een of twee jaar van e-leerstudies.

Volg die Swasa-skakel op die BKB-webwerf of www.swasa.africa vir nog inligting.