Me. Karin Smith en haar man, Hanlo, besit ’n betreklik klein stoetery wat eers regtig in 2016 begin het, toe Hanlo ’n paar van die stoetkoeie by sy pa oorgekoop het. “Hanlo het van kleins af ’n liefde en ook ’n oog vir ’n mooi dier. Dit maak van hom só ’n talentvolle teler,” sê Karin. “Sy passie vir diere het vlam gevat toe hy as kind aan Amerikaanse Saalperde bekend gestel is.”

Hanlo se pa, Junior, teel Saalperde van wêreldgehalte in sy Juhantha-stoetery op Wellington. Hanlo boer ook met Dorpers by Richmond in die Noord-Kaap. Hy het onlangs ’n Hampshire Down-skaapstoetery begin, waaroor hulle baie opgewonde is.

Volgens Hanlo is Blacksmith ’n familiebesigheid en hy en Karin vorm ’n gedugte span. Karin behartig al die administrasie en die bestuur van die stoetery, wat hom die vryheid gee om heeltyds buite by elke aspek van die boerdery betrokke te wees. Hy verkies ook om by te wees met alle veeartsprosedures en behartig self die streng inentingsprogram.

Blacksmith-Angus bestaan tans uit ’n teelkudde van net 18 teelkoeie. “Almal word kunsmatig geïnsemineer (KI). Die ideaal is dat elke koei minstens jaarliks vir ons ’n kalf sal gee om sodoende haar tussenkalfperiode (TKP) so kort moontlik te hou.

“Ons volg ’n baie streng keuringsbeleid waarvolgens slegs die beste teelmateriaal, ingevoer of plaaslik, gebruik word. Indien ’n koei nie vir ons ná drie kalftye ’n dier van skougehalte teel nie, word sy en haar nageslag oorgeskuif na ons kommersiële kudde, of sy word ’n embriodraer,” sê Hanlo.

Hulle glo aan spanwerk en om kenners te raadpleeg. “ ’n Mens moet altyd bereid bly om by diegene met meer ervaring te leer.”

Dit is vir die Smiths ook baie belangrik om ’n goeie verstandhouding te hê met dr. Andries Lesch van die Malmesbury-dierehospitaal, wat die kuddegesondheid behartig. Hy het in Desember 2020 die stoetery se eerste ingevoerde embrio suksesvol oorgeplaas. “Ons sien uit na dié nuwe nageslag wat later vanjaar gebore word,” sê Hanlo.

Die klem van Blacksmith is op vrugbaarheid, maar ook om aangepaste diere te teel wat minimale onderhoudskoste verg. “Ons verkies vroulike, funksionele me- dium-raamkoeie wat fenotipies korrek is. Ons kies slegs KI-bulle van uitsonderlik genetiese meriete, met ’n lae geboortegewig en wat goeie prestasie en bouvorm aan sy nageslag oordra.”

Die teelmikpunt vir die boerdery se kommersiële kudde is vrugbare diere wat fenotipies van stoetgehalte en goed in die veld aangepas is. Die dektyd strek van middel November tot middel Januarie. Indien ’n koei ná die eerste dekking nie dragtig is nie, word sy uitgeskot.

DIE ELITEKOEI

Blacksmith se Elitekoei, WB110321, is geteel deur mnr. Philip Barnard en sy vrou, Vicky, van Mequatling, wes van Clocolan, en in 2017 op hul produksieveiling gekoop.

“Hoewel ons nie hierdie koei geteel het nie, is ons bevoorreg om haar in ons kudde te hê. Haar vrugbaarheid, soos in die syfers gesien, is vir die kudde van onmeetbare waarde. Ons hoop haar vroulike nageslag sal vir ons van net soveel waarde wees,” sê Hanlo.

Mequatling se bemarking is geskoei op die beginsel dat slegs die diere wat goed genoeg vir die Barnards se boerdery is, te koop aangebied word. Dié beginsel geld ook WB110321.

“Die stoetkoeie wat ons op sesjarige ouderdom aanbied, het sedert tweejarige ouderdom elkeen vier kalwers gespeen,” sê Philip. “Hopelik is hulle vir die kopers goud werd.”

NAVRAE: Mnr. Hanlo Smith, e-pos: hanlo@blacksmithangus.com, 072 378 4889.