Die koei se eienaar, mnr. Jaco van der Walt, is ’n ondernemer wat ’n aandeel in Suid-Afrika se rooivleisvoorsiening het deurdat hy, benewens sy eie vleisbeeskuddes, ook ’n voerkraal en ’n abattoir bedryf en vleis aan kleinhandelafsetpunte verkoop.

E 080088 is een van die Borane van die Tambaraine-kudde wat Van der Walt in 2020 by mnr. Eloff Muller van Mosselbaai oorgeneem het. Muller sê E 080088 is in 2019 as die ras se nasionale elitekoei van die Landbounavorsingsraad aangewys.

Haar vaar, Rolls Royce (TLM 020012), was een van Suid-Afrika se bekendste Boranbulle en het Muller in 2006 ’n destydse rekordbedrag van R360 000 uit die sak gejaag. Hy was ’n embriokalf uit Kenia en het oor goeie lengte van lyf en melkeienskappe beskik, en het vroulike nageslag met die korrekte bouvorm voortgebring.

E 080088 lewer jaarliks swaar speenkalwers en kan haar kondisie deurentyd handhaaf terwyl sy haar kalf versorg. Haar vorige kalwers is op gemiddeld 205 dae gespeen teen 50% tot 60% van haar gewig.

PRESTASIETOETSING

E 080088 is ten volle prestasiegetoets en het, soos die ander verse uit haar kudde, die eerste keer op die ouderdom van 31 maande gekalf. Haar tussenkalfperiode (TKP) van 368 dae oor ’n leeftyd van bykans 13 jaar is aansienlik beter as die kudde se gemiddelde TKP van 390 dae.

Die koei is net een van die wenner-Borane wat Van der Walt in sy onlangse kuddebouproses aangeskaf het.

Nog ’n voorbeeld van die topteelmateriaal in sy kudde is die bul Tarzan (QT 12-30) van die Meybor-stoetery van mnr. Wessel Meyer by Ermelo, wat Van der Walt in Julie 2020 vir R1,7 miljoen op die nasionale Boranveiling op Parys gekoop het. Dit is die duurste Boranbul wat nóg in Suid-Afrika verkoop is.

Tarzan is ’n seun van CFH 06-874 Spiermeester en QT 09-07, en word as een van die land se top-Boranbulle beskou. Tarzan was die derde geslag in ’n koeilyn op Meyer se plaas. Sy ouma was QT 06-760, wat deur mnr. Schalk van Oudtshoorn uit Z 95-18 geteel is. Uit haar het Meyer Tarzan se ma, QT 09-07, geteel.

Hy bestempel haar as ’n lang, gebalanseerde koei met ’n mediumraam. Tarzan is een van haar embriokalwers. Sy pa is CFH 06-874.

Van der Walt het ook onder meer die bul BH15-172 van mnre. Simeon en Jarren Hurwitz van Ermelo teen R100 000 gekoop.

E 080088, wat nou haar tiende kalf speen, is tans dragtig van Tarzan se semen. Sy is een van sowat 480 koeie wat kunsmatig met dié bul se semen bevrug is.

Van der Walt streef daarna om Tarzan se bouvorm en dié van sy voorgeslag binne die volgende vyf jaar na sy kudde oor te dra.

VELDVLEIS OF VOERKRAAL?

Sy oogmerk met die aankoop van die Borankudde is om die verbruiker ’n keuse te gee tussen veldvleis en dié uit ’n voerkraal. Hy is terdeë bewus van die stryd tussen boere wat beeste op die veld afrond (veldvleis) en voerkrale (graangevoerde diere). Hy beoog om met die Boran na veldvleis oor te skakel, aangesien dié ras vinnig reageer en maklik met lek op weiding afgerond kan word.

Van der Walt se vrou, Elsabé, is sy regterhand in al sy ondernemings. Hul dogter, Naomi, doen haar internjaar nadat sy haar studie as mediese student aan die Universiteit van Pretoria voltooi het.

NAVRAE: Mnr. Jaco van der Walt, e-pos: jaco.waltkon@gmail.com of jacovdm@waltkon.co.za, 083 625 2244; me. Elsabé van der Walt, 083 625 2243.