WWH 15-899 van die WJ Boerdery, Rustenburg, is as die opperste kampioen vroulike dier bekroon, terwyl SER 17-41 van die Serfontein Boerdery, Potchefstroom, die goue beker as die opperste kampioenbul verower het.

brahmane,
Op die foto is van links mnre. Charl van Rooyen, assistentredakteur van Landbouweekblad, Willie Jacobs (eienaar van die opperste kampioen vroulike dier) met die trofee, Martin Seyfferdt, interrasbeoordelaar met die spesiale lint, en Michael Ramotsetsane (hanteerder). Foto: Wayne Southwood