Hy sê die uitbreking van siektes soos beesbrucellose en Asiatiese rooiwater is meestal toe te skryf aan boere se eie foute. Veeartse wat die uitbreking van brucellose gedurende die maand aangemeld het, is gekontak om te probeer vasstel wat die oorsake is. 

In die eerste geval is 200 beeste uit ’n kudde van 700 positief getoets nadat die beeste voorheen negatief daarvoor getoets is. “Geen nuwe beeste is in die kudde ingebring nie en die vermoede is dat die siekte vanaf ’n buurplaas kon versprei het waar daar nie getoets is nie. Die infeksie kon deur vlieë oorgedra gewees het, maar dit is moeilik om te bewys.”

Malan sê in nog ’n geval is ’n paar plase gekoop en kuddes aangekoop. Toetse vir brucellose het daarna getoon dat baie die siekte het en meer as 100 beeste is reeds geslag.

In nóg ’n geval waar ’n geslote kudde jaarliks negatief vir brucellose toets, is een bul positief getoets tydens vrugbaarheidstoetse. Nadat die hele kudde ook getoets is, was nog 100 positief. Daar was geen aborsies nie en die diere is met RB51 ingeënt.

Malan sê een van die grootste probleme is spekulante wat diere op veilings koop en ook kommunale beeste wat langs paaie wei en in kontak kom met ander beeste langs die heinings.

“Boere koop beeste op veilings sonder dat hulle weet wat die siekte-status is, baie boere het nie voldoende kennis oor die siektes nie, diere wat positief is, word nie met ’n C op die nek gebrandmerk nie, en daar is nie voldoende geld om die siektes doeltreffend te bekam nie”, is verdere redes wat hy noem wat die verspreiding laat toeneem. Daarby is brucellose ’n siekte wat oor ’n gebied voorkom, waar nie alle aangrensende plase daarvoor toets nie en vlieë en rondloperdiere ’n rol speel om dit te versprei.     

Hy dit is noodsaaklik dat die staat en die private sektor onderling moet saamwerk om ’n siekte soos brucellose uit te wis. “As boere net hulle diere daarteen inent, soos die wet van hulle vereis, sal die voorkoms van die siekte dramaties afneem,” sê Malan. 

Klik hier om die tabel te sien wat toon watter siektes en -toestande in Maart by Ruvasa aangemeld is.