HEREFORD: BMH 19-18 BEAU BRIGHT

TELER EN EIENAAR: PP MONG-TRUST (MNR. BERTUS MONG)

Die PP Mong-trust se veeboerdery, wat BM Herefords insluit, is sedert 1979 in die Rûens van die Overberg geleë. Die natuurlike weiding is suurveld en renosterveld. Dit word aangevul met aangeplante medics en hawer. In die somer wei die beeste op koring-, kanola- en garsstoppellande.

Beau Bright is met ’n indekswaarde van 198 in die top-1% van die ras vir gemiddelde daaglikse gewigtoename (GDT) en Kleiberverhouding (134). Dié groeiwaarde word verder bevestig deurdat die bul ook in die top-5% vir speen-, naspeense en volwasse gewig is. Die bul is verder in die top-2% van die ras vir skrotumgrootte. Hy het ’n mediumraam en het puik vleiseienskappe met goeie lengte (top-6% van die ras), breedte en diepte. Hy het ook ’n goeie stapvermoë.

Beau Bright se moeder is ’n vrugbare koei wat haar eerste kalf op 24 maande gehad het. Sy het ’n tussenkalfperiode (TKP) van 353 dae. 

NAVRAE: E-pos: bertus@ppmong.co.za, 082 947 0701.
HUGENOOT: KOPERKOP B 18-76

HUGENOOT: KOPERKOP B 18-76

TELER EN EIENAAR: MNR. HENK VAN RENSBURG

Die Koperkop Hugenootstoetery word op die plaas New Hanover by Mogwadi (voorheen Dendron) bedryf. B 18-76 is ’n bul met goeie diepte en breedte, asook ’n uitstekende hoogte-tot-lengte-verhouding. Hy is goed bespierd en het ook bogemiddelde syfers vir kalfgroei en vrugbaarheid. Hugenootbulle is baie gewild in kruisteling, waar B 18-76 nou reeds gebruik word.

Teelwaardes word ook ingespan tydens keuring. Met behulp van die Landbounavorsingsraad en SA Stamboek word baie streng visuele seleksie gedoen. Alle bulle ondergaan ’n fase D-toetsprogram.

Die Hugenootras se uitsonderlike voordeel is geboortegemak, goeie groeisyfers en ’n uiters hoë uitslagpersentasie. 

NAVRAE: E-pos: info@koperkop.co.za, 082 345 1270.
PINZGAUER: KS 18-19 KRIMML ROVI

PINZGAUER: KS 18-19 KRIMML ROVI

TELER EN EIENAAR: MNR. RUDI VAN GRAAN

Krimml Rovi KS 18-19 is die resultaat van die voortdurende identifisering en verkryging van nuwe, uitsonderlike teelmateriaal van reg oor die wêreld om die Krimml Pinzgauerstoetery van Danabaai te verbeter.

Die bul is ’n embriokalf met ’n voordelige lae geboortegewig. Sy vaar, Ravensbrook Ceasar RPSFC-001, is die nageslag van twee uitstekende stoetdiere van Lockwood Lodge, ’n Pinzgauerteler in Australië. Sy moeder is Omateva 0177 Gladys WWO 01-77, ’n dier met besondere vroulike eienskappe vanuit ’n Namibiese kudde.

Krimml Rovi is dus ’n kombinasie van twee uitstekende diere danksy die moderne wetenskap en die deursettingsvermoë van die teler en eienaar. Die bul het uitstekend in die fase C-groeitoets gevaar. 

NAVRAE: E-pos: rudi@technochair.co.za, 082 445 3598.
LIMOUSIN: DL 18-149 DEVLAN NELSON

LIMOUSIN: DL 18-149 DEVLAN NELSON

TELER EN EIENAAR: MNR. JOHN EN ME. TRACEY DEVONPORT

Devlan Limousins van mnr. John en me. Tracey Devonport word op Waters Edge langs die Vaaldam bedryf. Die kudde is in 1993 met drie verse begin en bestaan nou uit 700 geregistreerde Limousins. Die egpaar teel gebalanseerde mediumraambeeste met die klem op vrugbaarheid en vroulikheid. Die kudde handhaaf ’n ongelooflike TKP van gemiddeld 372 dae. Devlan het al baie goue bekers in die skouring gewen en etlike prestasiepryse is deur dié uitsonderlike kudde ingepalm.

Die bul Devlan Nelson 18-149 is ’n gouemeriete-, prestasiegetoetse bul met goeie teelwaardes. Sy genetiese eienskappe is uitsonderlik en hy het goed met sy tydgenote meegeding wat groei, voeromsettingverhouding (VOV) en residuele voerinname betref. Die stoetery streef daarna om voortdurend Limousinbulle te teel wat saak maak en baie meer vleis produseer wanneer hulle met plaaslike, inheemse rasse gekruis word.

Die boerdery produseer in die somer mielies en kuilvoer onder spilpunte, terwyl dekgewasse vir winterweiding geplant word sodat die beeste op hierdie manier help om die grond te verbeter. 

NAVRAE: E-pos: john@devonport.co.za, 083 454 3095.
PINZ2YL: ZZ2 MATHOMO PZ 18-313

PINZ2YL: ZZ2 MATHOMO PZ 18-313

TELER EN EIENAAR: BERTIE VAN ZYL (EDMS.) BPK.

BESTUURDER: MNR. FANIE POTGIETER

PZ 18-313 is ’n unieke toevoeging tot die ZZ2 Mathomo PinZ²ylstoetery. Hy is die resultaat van die eerste resiprookkruising waar daar deur kunsmatige inseminasie semen van ’n Ngunibul by ’n Pinzgauerkoei gebruik is.

Histories is die PinZ²yl altyd uit Pinzgauer-vaderlyne met Nguni-moederlyne geteel. Die voordeel van die resiprookkruising is dat Ngunibulle nou gebruik kan word om die Pinzgauer-verse mee “oop te maak”, met die gevolglike voordeel van geboorte met ’n kleiner kalf.

Hierdie bul se pa, FF 08-166, is ’n uitstekende Ngunibul met baie goeie teelwaardes. Sy moeder, Z 15-62, is afkomstig uit die ZZ2 Cappuccino Pinzgauerstoetery, met ewe goeie teelwaardes.

PZ 18-313 is ’n voortreflike PinZ²yl-bul wat baie waarde tot die reeds suksesvolle Mathomo PinZ²ylstoetery gaan toevoeg. 

NAVRAE: E-pos: grootboom@zz2.co.za, 082 336 7199.
ROMAGNOLA: FPL 18-7 COERTZEN APOLLO

ROMAGNOLA: FPL 18-7 COERTZEN APOLLO

EIENAAR: MNR. NEVILLE BRADFIELD

TELER: MNR. FRANCOIS COERTZEN

Die Elitebul FPL 18-7 Coertzen Apollo is op Maloba in die distrik Parys geteel en deur mnr. Neville Bradfield van Argyros Romagnola, Dordrecht, gekoop. Apollo is ’n mediumraambul wat goeie diepte en lengte teel, met uitstekende voeromsetting. Hy kom uit die Coertzenstoetery van mnr. Francois Coertzen se Asso-lyn.

Die bul het vanaf aangeplante weiding na strawwe Oos-Kaapse veld oorgeskuif, maar die aanpassing was taamlik vinnig danksy die teler se beleid om vir gehardheid te teel, asook vir vrugbaarheid, melk, geboortegemak, bouvorm en ’n vroeërryp tipe. 

NAVRAE: Mnre. Francois Coertzen, e-pos: francois@ceceng.co.za, 082 804 6557; Neville Bradfield, e-pos: nevillebradfield@vodamail.co.za, 072 435 1391.
SANTA GERTRUDIS: KLEYNHANSVELDE KVS 18-301

SANTA GERTRUDIS: KLEYNHANSVELDE KVS 18-301

TELER EN EIENAAR: MNR. HERMAN KLEYNHANS

Die Kleynhansvelde Santa Gertrudisstoetery is op die plaas Verrassing naby Kroonstad, waar die diere op die veld moet presteer. Die weiding bestaan uit gemengde veld en slegs die koeie met winterkalwers wei op oesreste.

Groeivermoë en vrugbaarheid is twee van die belangrikste eienskappe waarvoor die stoetery selekteer. Groeitoetse soos fase C en fase D word gedoen om te help met seleksie in die kudde. Die Elitebul KVS 18-301 is een van die bulle wat aan ’n fase D-toets deelgeneem en uitstekende groeisyfers behaal het. Hy is ’n breë, lang bul met goeie groei- en vleiseienskappe.

Op die jaarlikse bulveiling van die eienaar, mnr. Herman Kleynhans, bied hy bulle aan wat gereed is om vir die kommersiële teler te gaan werk en waarde toe te voeg in ’n stelsel van kruisteling of in ’n rasegte kudde. 

NAVRAE: E-pos: kvs@gcs.co.za, 082 451 3800.
SENEPOL: EVERSAR CN 18-10

SENEPOL: EVERSAR CN 18-10

EIENAAR: MNR. TIEKIE MULLER

TELER: MNR. CHRIS NEL

Die Eversar Senepolstoetery loop in die distrik Harrismith wat deur suurveld en strawwe winters gekenmerk word. Die doel van die bul se teler, mnr. Chris Nel, is om veldaangepaste diere te teel wat met minimale insette kan floreer. Met seleksie is hy streng toegespits op vrugbaarheid en die koeie wat nie elke jaar tydens ’n kort dektyd dragtig raak nie, word geprul.

Die bul CN 18-10 is ’n goed bespierde, mediumraambul en die ideale soort dier wat in daardie toestande presteer. Daarby het hy goeie breedte en diepte, met uitstekende teelwaardes en prestasiesyfers. Hy is op die nasionale Senepolveiling in 2020 vir R110 000 aan mnr. Tiekie Muller van die Nooitgedacht Senepolstoetery, Bloemhof, verkoop – ’n rekordprys vir die Senepolras in Suid-Afrika. 

NAVRAE: Mnre. Chris Nel, e-pos: cjbnel@hotmail.com, 083 654 9638; Tiekie Muller, e-pos: h.muller@vodamail.co.za, 082 564 0360.
SHORTHORN: BLK 19-496 DUNCRAGGAN AULD REEKIE 496

SHORTHORN: BLK 19-496 DUNCRAGGAN AULD REEKIE 496

TELER EN EIENAARS: MNRE. ALLISTAIR EN LAURENCE BROWN

Duncraggan Auld Reekie 496 van die Blackstone Beef Project van mnre. Allistair en Laurence Brown by Alexandria het al sedert sy geboorte met sy fenotipe beïndruk.

Hy is ’n seun deur natuurlike dekking van D. Willy Wonker 337, ’n fase C-silwermerietebul, en D. Duchess 280 (360/5/31), ’n dogter van die koei D. Duchess 063 (366/9/32), wat in 2020 die Elite-platinumeerbewys gewen het.

Vrugbaarheid is by hom ingeteel, met beraamde teelwaardes van 106 vir VOV en 121 vir TKP. Dit is benewens syfers van 113 vir speengewig en 110 vir naspeengewig, gekoppel aan ’n matige waarde van 99 vir volwasse gewig, wat op winsgewendheid in sy nageslag dui. Hy het ook met sy goeie rib- en kruisskyfvet tydens skandering aan die einde van die fase C-toets beïndruk, wat ’n goeie aanduiding is van sy vermoë om vir goeie vleiseienskappe te teel.

Die foto is geneem nadat hy die verse gedurende die somer van 2020-’21 gedek het, boonop tydens ’n droogte aan die Oos-Kaapse kusgebied. 

NAVRAE: E-pos: blackstonebeef@gmail.com, 083 236 4040.
SOUTH DEVON: JM 18-2481 WINSTON ICEMAN

SOUTH DEVON: JM 18-2481 WINSTON ICEMAN

TELER EN EIENAAR: MNRE. JOHN EN JAMES MILLER

Die Winston South Devonstoetery se oogmerk sedert 1989 is om ’n hoogs vrugbare koeikudde te ontwikkel wat in die eienaars, mnre. John en James Miller van Winston Farm by Cathcart in die Oos-Kaap, se strawwe klimaatstoestande presteer.

Baie jare se streng seleksie en ’n ekstensiewe bestuurstelsel het tot ’n uiters doeltreffende kudde gelei. Vir die Millers beteken moedereienskappe ’n koei wat die probleme wat hul kalwers kan ondervind, vanaf dragtigheid tot speen, jaar ná jaar uitskakel. Dié eienskappe word aan die verse oorgedra. Melkproduksie is ’n koei se belangrikste eienskap en hou direk verband met kalfgroei.

JM 18 2481 Winston Iceman is ’n uitstekende verteenwoordiger van die Winston-kudde. Hy het uitsonderlike lengte en bespiering, met ’n soliede beenstruktuur, baie manlike kop en nek, met opvallende wydte oor die bek en voor- en agterkwart. Hy beweeg gemaklik.

Met ’n geboortegewig van 22 kg en werklike speengewig van 268 kg is Iceman ’n kurweknakker met die regte eienskappe van maternale kenmerke, vrugbaarheid, melk, temperament en karkas. 

NAVRAE: Mnre. John Miller, e-pos: johnm@breede.co.za, 083 659 8269; James Miller, e-pos: james@breede.co.za, 082 517 4887.
SUSSEX: CC 18-38

SUSSEX: CC 18-38

EIENAAR EN TELER: REGTER CALLIE CILLIÉ EN ME. ERINA DU PREEZ-CILLIÉ

Die Advocate Sussexstoetery bestaan reeds sedert 1988 en het nou sowat 250 vroulike stoetdiere. Hulle loop 20 km noord van Bloemfontein langs die Modderrivier, waar hulle hoofsaaklik op rooigrasveld wei. Tef is vir wintergebruik geplant om hooi vir die speenverse te produseer.

Die stoetery se indekse vir melk- en kalfgroeiwaarde is onderskeidelik 106 en 116, wat ver bo die rasgemiddelde is.

Die Elitebul CC 18-38 het met ’n GDT van 2,219 kg en ’n VOV van 5,13 uitgestaan. Hy het besonder goed tydens sy fase C-toets presteer. Sy moeder is ’n 4½-ster-koei met ’n TKP van 358 dae ná vyf kalwers. 

NAVRAE: Regter Callie Cillié, e-pos: ccillie@bfn.co.za; me. Erina du Preez-Cillié, e-pos: erina@advocatesussex.co.za
TULI: DKH 17-407

TULI: DKH 17-407

TELER: MNR. BEN RAATH (LINKS)

EIENAARS: MNRE. RUSSEL EN ED CLARK EN ALWYN en HARM MARX

Die HBH Tulistoetery van mnre. Russel en Ed Clark is in die gemengde suurveldstreek van die Stormberge by Dordrecht geleë, en die Alpha en Omega Tulistoetery van mnre. Alwyn en Harm Marx is by Burgersdorp geleë. Albei stoeterye plaas klem op mediumraamkoeie, met vrugbaarheid van die grootste belang.Moderne tegnologie word gebruik om karkaseienskappe te meet en presteerders en passasiers uit te ken. Die beste moontlike teelmateriaal word gebruik om vooruitgang te maak.

Die Elitebul DKH 17-407 is deur mnr. Ben Raath van die Donkerhoek Tulistoetery by Britstown geteel en aan die HBH- en Alpha en Omegastoeterye verkoop. Die bul het uitstekende balans, lengte, breedte en diepte. Hy spog met baie goeie bespiering in sy voorkwart en skof. Sy vaar is HBH 06-999, wat deur die HBH-stoetery geteel is, met H 5-89 sy oupa aan moederskant. Hy word as ’n uitstekende voorbeeld beskou van wat die Tuliras aan die kommersiële vleisbeesmark kan bied. 

NAVRAE: Mnre. Ben Raath, e-pos: braath@isat.co.za, 083 468 6176; Russel Clark, 082 925 5860; Ed Clark, e-pos: ed@hbhtuli.co.za, 082 573 0223; Alwyn Marx, e-pos: essex@nokwi.co.za, 083 448 7870.