SIMMENTALER: LEEUPOORT PELINDABA PN 18-500

TELER EN EIENAAR: PJ NIENABER-BOERDERY (MNR. GERT NIENABER)

Leeupoort Simmentalers is op 13 Maart 1981 geregistreer en is op die plaas Rhenosterfontein by Rustenburg geleë. Mnr. Gert Nienaber het hom in 2007 by die boerdery aangesluit.

Die veldtipe bestaan hoofsaaklik uit gemengde bosveld met suur- en soetgrasse. Omdat Leeupoort na veldaangepaste beeste streef, word baie klem op weidingsbestuur geplaas. Wit- en bloubuffel-, rhodes- en smutsvingergras is mettertyd gevestig om diere ekonomies vanaf die veld te produseer.

Die bul Pelindaba is struktureel korrek met besondere balans en goeie lengte van lyf. Hy is ’n genetiese kombinasie van Leeupoort se beste lyne. Sy moeder is die bekende Leeupoort Labe wat verskeie stoetvaars geteel het, onder meer Leeupoort Zagreb, terwyl sy op verskeie skoue as die grootkampioen vroulike dier aangewys is.

Leeupoort Phelps (Pelindaba se vaar) is op 2014 se nasionale Simmentaler-kampioenskappe as die prins- en reserwe junior kampioenbul aangewys. Phelps was ook in 2017 die Simmentalerteelbul van die Jaar.

Pelindaba is ’n bewys van beproefde teelmateriaal met ’n bewese skourekord, maar ook met die indekse wat ’n weerspieëling van goue meriete is. 

NAVRAE: E-pos: gertnienaber@yahoo.com, 082 808 6390.