Die skou bied ook die geleentheid aan die vervaardigers van bakkies, trekkers en skaaphanteringstoerusting om hul ware ten toon te stel. Die skape op die skou is hoofsaaklik Merino’s van stoeterye en kommersiële kuddes.

Daar is ook ’n afdeling vir SA Vleismerino’s en ’n slaglamkompetisie. Omdat die Merino’s uit so ’n groot verskeidenheid omgewings kom, is daar altyd ’n groot verskeidenheid tipe diere te sien