Volgens Derksen is, soos die vorige week, veilings oral oor baie klein of vind veilings glad nie plaas nie. Gevolglik kan net prystendense aangedui word en akkurate pryse nie tans gegee word nie.

“Diere wat dadelik geslag kan word se pryse bly goed, maar speenkalf- en stoorlampryse is onder druk omdat niemand die mark oor drie maande kan voorspel nie. Die informele mark het dramaties gekwyn, hoofsaaklik omdat groot begrafnisse en funksies verbied word.”

(Pryse in R/kg lewendige gewig, BTW uitgesluit.)

Prys tendense:

Speenkalwers - R30

Beeste: A klasse - R26,50

               C klasse vetkoeie R20,50

                Slagbulle - R21

 Skape: Slaglammers - R33

              Vet skape - R25,50

Vir verdere inligting kan Derksen by 082 807 5961 geskakel word.