Die veilings van André Kock en Seun, en Noord-Kaap Lewende Hawe is op die veilingsterrein by die abattoir op Kroonstad gehou.

Ontstoke produsente wat hul diere van so ver as Hoopstad met groot koste na die veilings gebring het, moes onverrigter sake terugkeer.

Dr. Cobus Oberholster, hoofbestuurder vir vee, eiendomme en afslaers by BKB, sê die polisie het die beoogde veiling wat Vleissentraal môre op Frankfort en die weeklikse BKB-veiling Donderdag ook afgelas.

Hy skryf die verwarring oor die toepassing van die beperkende maatreëls ter bekamping van die Covid-19-pandemie toe aan die verskillende vertolkings tussen die wetstoepassers in dieselfde gebiede, asook in die verskillende provinsies.

Mnr. Willie Meyer, uitvoerende bestuurder van GWK se veilingsafdeling, was onbewus van verdere beperkings op die hou van veilings. Die veiling waarby sy maatskappy in Kimberley betrokke was, is ongestoord afgehandel.

Verskillende interpretasies

Volgens Oberholster gebruik wetstoepassers die Wet op Rampbestuur (Wet 57 van 2002) as rigsnoer in die Vrystaat, waarvolgens die openbare byeenkom van mense op veilings verbied word. In ander provinsies word veilings toegelaat ingevolge me. Thoko Didiza, minister van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, se verklaring van die aanbied van lewendehawe-veilings as ’n noodsaaklike diens.

Intussen het die landbouprodukte-agenteraad (Apac) met die samewerking van Agri SA ’n beroep op Didiza gedoen om die onsekerheid oor verskeie landboukwessies uit die weg te ruim.

Mnr. Omri van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA, het die landwye aanbied van lewendehaweveilings as ’n kritieke aangeleentheid uitgesonder, aangesien die verskillende toepassing van die regulasies die rooivleis-waardeketting versteur.

Ingevolge Agri SA se voorstel moet die bywoning van landbouveilings tot 50 mense beperk word, met inbegrip van die nodige higiënemaatreëls en geriewe.

Ander aangeleenthede waaroor duidelik verkry moet word, hou verband met vervoer tussen distrikte en provinsies, die heropening van kitskoshandelaars, die hervatting van die veselbedrywe, die vervoer van uitvoerwyn na die hawens en die verkoop van tabakprodukte.