Vraag

Kan die onthoorningsproses by volwasse diere vervang word met ’n rubberband om die basis van die horing?

Raad

Om beeste te onthoring, kan geregverdig word deurdat die gaffel, kneusing en selfs doodmaak van ander beeste só voorkom word. Tydens die onthoorningsproses moet die korrekte metode gevolg en die regte toerusting gebruik word deur hanteerders wat korrek opgelei is. Hulle moet die risiko’s ken, hoe om dit tot die minimum te beperk en korrekte nasorg kan toepas.

Boere moet kennis neem dat slegs die verwydering van horingknoppe en daarna die toeskroei daarvan by jong kalwers aanvaar word as ’n onthoorningsproses deur boere. Om volwasse beeste te onthoring deur sae, ystersae, byle, ’n Keystone-onthoringstoestel, embriotomie-kabels of enige ander metode, word verbied en kan tot vervolging lei ingevolge die Dierebeskermingswet (Wet 71 van 1962). ’n Veearts moet volwasse beeste onthoring, met voldoende pynverdowing.

Om beeste te onthoring deur die gebruik van bytmiddels hou ’n gevaar vir die res van die liggaamsdele in as dit nie streng tot die horing beperk word nie. Die bytmiddel kan van die toedieningsplek afloop en die dier se oë, ore of gesig beskadig. Reën en vogtigheid kan hierdie verspreiding aanhelp en die risiko vergroot.

Die gebruik van hierdie metode dui aan dat slegs jong kalwers met klein horingknoppe onthoring kan word. Dus word die gebruik van bytmiddels nie aanbeveel as ’n metode om diere te onthoring nie. Ondanks eie beperkings en risiko’s bly die keuse van ’n warm yster ná horingknoppe verwyder is, steeds die verkose metode op grond van dierewelstand.

Kastrasieringe is ontwikkel vir kastrasie en is vir dié doel aanvaar, onderhewig aan streng beperkings oor die toepassing daarvan en die dier se ouderdom. Dié metode is nie aanvaarbaar vir die onthoorningsproses van beeste nie omdat dit langdurige pyn veroorsaak en nekrose (dood) van die horing, onderliggende weefsel en been tot gevolg het. Dit stel die dier bloot aan infeksie, waaronder gangreen.

As boere beeste self wil onthoring, moet dit wees met metodes wat produsente-organisasies as beste praktyk goedgekeur het. Dit is logies en verkieslik om horinglose beeste (poenabeeste) te teel omdat die poenageen geredelik in enige ras ingebring kan word. Dit skep ’n algehele pynvrye manier om die onthoorningspraktyk uit te skakel.