Mnr. Koos van der Ryst, voorsitter van die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), verwelkom die afkondiging van die maatreëls in die Staatskoerant, aangesien dit sal bydra tot die beperking van dieresiektes in Suid-Afrika.

Die biosekerheidsmaatreëls vir lewendehaweagente het met ingang van 13 November 2020 in werking getree.

“Die RPO ag lewendehaweveilings as ’n sleutelpunt in die rooivleiswaardeketting en dit is van uiterste belang dat lewendehawe-agente hulle by Apac registreer,” sê Van der Ryst. “Die Apac-reëls sal nie slegs biosekerheid verseker nie, maar ook ’n wesenlike bydrae tot die voorkoming van veediefstal lewer.”

Volgens die RPO is lewendehaweveilings die tweede vlak van die monitering van dieresiektes waar lewende hawe verhandel word.

Die oogmerk met die maatreëls is om ’n geouditeerde naspeurbaarheidstelsel te vestig en terselfdertyd die verspreiding van dieresiektes op die veilingsterrein te beperk.

Die biosekerheidsmaatreëls vir lewendehawe-agente het bepaalde vereistes vir rekordhouding. Dit sluit die ouditering van die relevante dokumentasie in wat bewaar moet word.

Diere wat op veilings aangebied word, moet met die toepaslike dokumentasie en identifikasiemerke aan die Wet op die Identifikasie van Diere (Wet 6 van 2002) en die Wet op Veediefstal (Wet 57 van 1959) voldoen.

Sekere biosekerheidsmaatreëls moet gevolg word by die veilingslokaal en op die plaas van oorsprong van die lewende hawe wat na ’n veilingslokaal verskuif word.

Die volledige Apac-biosekerheidsmaatreëls is by bit.ly/35LI0SY beskikbaar.