Beesboerdery is die voortdurende opweeg van uitgawes teenoor inkomste om die hoogste wins te behaal. Vir Derick, ’n siviele ingenieur, is die somme wat ’n beesboerdery laat klop, tweede natuur. “Op grond van die berekeninge weeg ek alle aspekte teen mekaar op, veral waar die rantsoen daardie ekstra paar kilogram verskil gaan maak en dit ekonomies geregverdig kan word.”

Die Infracor-stoetery, wat in 2014 by Carolina in Mpumalanga tot stand gekom het, lewer gereeld kampioendiere op. “Toe ek die stoetery begin het, het ek na die beste teelmateriaal in die sentrale deel van Suid-Afrika gesoek, dit aangekoop en die diere by Carolina gevestig. Met goeie teelmateriaal as basis is dit moontlik om topdiere wat ekonomies presteer, te teel.”

Een van Orsmond se bestuursmetodes is om die saad van topbulle van verskeie telers te bekom en die verse kunsmatig te insemineer.

“Ons resultate was tot dusver baie goed. Die nageslag van JA 080100 presteer uitstekend, wat die belangrikheid van goeie teelmateriaal bevestig. Ons gebruik reeds van haar kleinseuns in die stoetery.”

Mnr. Derick Orsmond

BUITENGEWONE KOEI

Orsmond sê JA 080100 is op verskeie vlakke ’n buitengewone koei. “Sy is effens groter as die rasgemiddelde. Haar grootte is egter nie ’n kwessie nie, aangesien sy elke jaar ’n kalf in verhouding tot haar bouvorm lewer. Sy beskik oor baie melk en haar kalwers speen sowat 22% swaarder as die rasgemiddelde.”

JA 080100 is uit dieselfde Laverpa-Gersura-bloedlyn as Orsmond se vorige twee Elitekoeie, JA 080013 (2019) en JA 060069 (2018). “Ek het my deur Stamboek SA se inligting laat lei toe ek dié drie koeie aangekoop het. Hulle kom uit die Jatro-stoetery van mnr. Johan Rautenbach by Lindley. Dit is altyd ’n goeie riglyn om die syfers na te gaan en te kyk wat die beste diere vir jou bepaalde toestande is.”

Orsmond sê dié bloedlyn het vir hom nog altyd ongelooflike diere gelewer. Sy sukses hang verder baie af van korrekte kuddebestuur, wat voeding en kuddegesondheid insluit.

“Jy kan nie van ’n koei van hierdie kaliber verwag om keer op keer te presteer as sy op marginale weiding moet loop nie. Hoewel hierdie individuele koeie uittroon, is beesboerdery nie op individue gerig nie, maar op die prestasie van die geheel. Dít kan slegs vermag word deur die beste teelmateriaal in die kudde in te bring, die voerprogram reg te hê en goed te bestuur, en kuddegesondheid in oorleg met ’n goeie veearts te verseker.”

Orsmond sê die gehardheid van die Drakensberger en die feit dat die ras die beste benutter van natuurlike weiding is, beteken nie dat van die diere verwag moet word om hul beste te lewer met die minste insette nie.

“Insette soos byvoeding in die harde wintermaande, gereelde inentings en jou persoonlike bestuur is die broodnodige elemente wat uiteindelik ’n beesboerdery laat floreer.” 

NAVRAE: Mnr. Derick Orsmond, e-pos: derick@infracor.co.za; 083 273 6432.